Napisane w dniu 3 kwietnia 2018Brak komentarz | Aktualności

Wielki Czwartek

29 marca 2018r. – Wielki Czwartek rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Dzień, w którym wspominamy ostatnią wieczerzę jaką spożył Jezus z Apostołami . To wtedy dokonał ustanowienia dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. W czasie Mszy św. nastąpił obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom, którego dokonał ks. Zbigniew, tak jak Jezus swoim uczniom.

A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany” …… A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” /J 13, 1-15/ .

Tego dnia nie zapomniano też o naszym Kapłanie Proboszczu, ks. Zbigniewie, w dniu jego wielkiego święta – popłynęły życzenia:

Dobry pasterz,

ukształtowany według serca Boga

jest największym skarbem,

jaki Bóg może przydzielić parafii.

Jest to najcenniejszy dar Bożego miłosierdzia”.

/św. Jan Maria Vianney/

Czcigodny Księże Proboszczu!

Codziennie patrzymy na Twoją pracę, troskę i poświęcenie dla powierzonej Ci parafii. Składamy Ci podziękowanie za Twoją miłość do Chrystusa i jego Kościoła, którą dzielisz się z nami. Dziękujemy za Sakramenty i każde Słowo,

które przez Ciebie kieruje do nas Jezus. W tym tak ważnym dniu, dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii, życzymy Ci księże proboszczu Bożej radości, aby towarzyszyła Ci w każdym dniu kapłańskiej posługi, życzliwych serc gotowych przyjść z pomocą, dużo siły w pokonywaniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych, ogromu łask Bożych, mocy Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej.

Szczęść Boże!

Po Mszy św. aby upamiętnić samotność Jezusa, Najświętszy sakrament został przeniesiony do tzw. Ciemnicy. Tego wieczór przychodziliśmy , aby Mu towarzyszyć i starać się zrozumieć, co dla nas uczynił i wzruszyć Jego miłością dla każdego z nas. Adoracja w naszym kościółku trwała do godz. 21.00.

Tagi: