Ministranci

Mateusz Banasiak

Mateusz Banasiak

„Króluj nam Chryste! – Zawsze i wszędzie!” to nasze rycerskie hasło

Ministrant (łac. – służyć, posługiwać, pomagać)- osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie w sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw pozaliturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowuje ołtarz i dary ofiarne potrzebne do celebracji Mszy Świętej.

Ministrant powinien być znakiem Jezusa w świecie.

Bycie Ministrantem to  zaszczyt dla chłopca jak i dla Jego Rodziców, ale także ogromny obowiązek, który dobry ministrant powinien spełniać z radością mając świadomość, że służy samemu Bogu.

 

 

Patroni ministrantów

  • św. Alojzy Gonzaga SJ
  • św. Dominik Salvio
  • św. Jan Berchmans SJ
  • św. Stanisław Kostka
  • św. Tarsycjusz
  • św. Jan Bosco

 

 

Nasi ministranci: