Napisane w dniu 24 kwietnia 2019Brak komentarz | Aktualności

WIELKI CZWARTEK

“Rzeczywista obecność Ciała i Krwi Chrystusa w Eucharystii nie da się rozpoznać zmysłami ani rozumem, a tylko wiarą”

/św. Tomasz z Akwinu/

        18 kwietnia 2019 r. Rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne- najważniejsze dla katolików wydarzenie liturgiczne. W tym czasie wspominamy mękę , śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Wielki Czwartek to pamiątka Ostatniej Wieczerzy jaką spożył Jezus ze swymi uczniami . Wielki Czwartek to ustanowienie dwóch sakramentów: Eucharystii biorąc chleb Jezus mówił, „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje” następnie wziął kielich z winem „To jest moja Krew Przymierza” i Sakrament Kapłaństwa „To czyńcie na Moją pamiątkę” czyniąc apostołów i ich następców kapłanami. Jak podkreślił w swoim kazaniu ks. Zbigniew te Sakramenty są ze sobą ściśle związane i nierozerwalne. I piękne słowa słowa Jana Marii Vianneya cytowane przez naszego Duszpasterza “Oh jakże kapłan jest wielki!… Gdyby pojął siebie, umarłby… Bóg jest mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a na jego głos Nasz Pan zstępuje z nieba i zawiera się w małej hostii…” “Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znów kapłan…Po Bogu, kapłan jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie”.
Po homilii nastąpił obrzęd obmywania nóg dwunastu mężczyznom na znak, że Kościół ma tak jak Chrystus ma służyć innym. Po mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. ciemnicy symbolizującej uwięzienie Pana Jezusa w nocy przed męką. Ołtarz symbol Jezusa został pozbawiony obrusu, świec, mszału i krzyża aby symbolizować Jezusa obdartego z szat i pozostawionego w samotności. Tabernakulum do dnia Zmartwychwstania pozostajło puste.
Adoracja w naszej wspólnocie trwała do godziny 21.00.
Bądźmy wdzięczni Bogu za sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Otaczajmy modlitwą każde kapłańskie powołanie,  módlmy się za naszych kapłanów aby dobrze nam służyli, prowadząc do zbawienia. Dziękujmy Im za udzielane Sakramenty, sprawowane Eucharystie i modlitwę.

Tagi: