Napisane w dniu 26 listopada 2017Brak komentarz | Aktualności

Uroczystości odpustowe św. Wojciecha w Broniewie

 

                                                                                                                               O świętym Wojciechu

 

                                                                                                                                       Święty Wojciech Polski pilnuje

                                                                                                                                      nawet bocian biało – czerwony

                                                                                                                                    w dniu imienin Jemu salutuje

                                                                                                              Wiatr od morza

                                                                                                         kroniki stare

                                                                                                                                  wiedzą jak zginąłeś za wiarę

                                                                                                                                                  ks. Jan Twardowski

    24 kwietnia parafianie broniewscy obchodzili uroczystości odpustowe ku czci św Wojciecha – pierwszego męczennika na ziemiach polskich i Patrona naszej wspólnoty parafialnej. Sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Prałat Mirosław Miłek, proboszcz parafii NSJ w Sieradzu. Mszę św. koncelebrował ks. Krzysztof Stawicki, notariusz kurii diecezjalnej z Włocławka. Po uroczystej Mszy św. wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. W procesji uczestniczyli kapłani z dekanatu radziejowskiego, druhowie OSP z Broniewa i Szostki, asysta i wierni przybyli na niedzielną uroczystość. Śpiew Pana Organisty i oprawa muzyczna orkiestry pod batutą Arkadiusza Skuratowicza uświetniła nasze święto, za co serdecznie dziękujemy.

 

 

OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACH

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco:

«Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych».

Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków i wykonania określonych dzieł.

Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być – przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym – w stanie łaski uświęcającej.

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:

– wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;

– wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;

– przyjąć komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.);

– pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.   

 

Tagi: