Napisane w dniu 18 marca 2018Brak komentarz | Aktualności

Rekolekcje wielkopostne

“Bóg, który cię stworzył bez ciebie,

bez ciebie nie może cię zbawić”

/św. Augustyn/

    Wielki Post to czas pokuty i przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Wielkanoc obchodzimy na cześć Zmartwychwstania Naszego Pana, który po to się narodził, a później poniósł męczeńską śmierć na drzewie krzyża abyśmy dostąpili chwały nieba.

      Wielki Post rozpoczyna się Środą Popielcową a kończy w Wielką Sobotę wieczorem.

Posypanie głowy popiołem w Środę Popielcową to wezwanie do pokuty i symbol, że wszystko co doczesne przemija. W tym okresie 40. dniowym odbywają się nabożeństwa przypominające nam Jego mękę i śmierć to :Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. To także czas rekolekcji , aby dać możliwość wiernym wsłuchiwania się w nauki, rozważania Słowa Bożego, aby dobrze przygotować się do najważniejszego święta chrześcijańskiego.

     W tym roku na rozważania rekolekcyjne przybył do naszej parafii ks. Andrzej Jaworski proboszcz parafii św. Pawła Apostoła ze Zduńskiej Woli. Nauki rekolekcyjne rozpoczęły się w piątek 16 marca a zakończyły 18 marca. Sobota była dniem pojednania z Bogiem w Sakramencie Pokuty. Przez trzy dni rozważań w sposób prosty a zarazem dobitny przekazał nam czym i jak powinniśmy rozumieć „Trzy cnoty Boskie”- wiarę, nadzieję i miłość”

Wiara – jak rozumiemy pojęcie wiary?Czy opieramy się na słowach Boga, czy też liczymy na siebie i swoje możliwości? Prawdziwa wiara to zaufać Bogu, swoje życie budować na Bogu, być Mu posłusznym. Aby wzrastać w wierze musimy wchodzić w więź z Bogiem. Wiarą trzeba żyć, trzeba się dzielić, rozmawiać.

Nadzieja– głównie kojarzy się nam z pragnieniami, marzeniami. Prawdziwa nadzieja to nie to co ja chcę tylko to, co chce Bóg. Człowiek nadziei to człowiek kroczący ku życiu wiecznemu. Nadzieję musimy mieć w Bogu, mamy iść z wiarą i mieć nadzieję, że dojdziemy do zbawienia. Jezus nie stracił nadziei w człowieka- umarł za nasze grzechy na krzyżu, aby bramy raju były dla nas otwarte. My też nie powinniśmy jej tracić.

MiłośćGdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym … „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;…”. /Hymn do miłości , 1 Kor. 13;13/

Miłość to cierpliwość, wytrwałość, to służbą i ofiara. To życie z Bogiem, Bóg tak umiłował człowieka, że oddał swego syna aby umarł za ludzkie grzechy. Prawdziwa miłość to jedna z trzech filarów chrześcijańskiego życia obok wiary i nadziei. Miłość przewyższa wszystkie cnoty a św. Paweł mówi „Tak więc trwają wiara, nadzieja miłość – te trzy: z nich najważniejsza jest miłość”

     Składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w przygotowanie nas do świąt Zmartwychwstania ks. Andrzejowi, życząc aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzał Go radością i pokojem. Szczęść Boże !!!

Tagi: