Napisane w dniu 26 listopada 2017Brak komentarz | Aktualności

Boże Narodzenie – Pasterka 2016

„Naród kroczący w ciemnościach  ujrzał światłość wielką; nad

mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość,

zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak

się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na

jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy jak w dniu porażki Madianitów.

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach

spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,

Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju

bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi

i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość

Pana Zastępów tego dokona”.( Iz 9,1-3.5-6)

     W nocy z 24 na 25 grudnia parafianie broniewscy tak jak pasterze z Betlejem przybyli do swojej świątyni, aby wziąć udział w pierwszej Mszy św. Bożego Narodzenia – Pasterce. Ta noc przypomina nam wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, kiedy to przyszedł na świat nasz Zbawiciel. Uroczystą Eucharystię poprzedziła procesja, w której czteroletnia Weronika z figurkę Jezusa w asyście Kapłana i liturgicznej służby ołtarza wnieśli „Dzieciątko” do kościoła i położono w żłobku. Pasterkę celebrował i homilię wygłosił nasz Proboszcz Zbigniew Raj.
       Na koniec Mszy św. Duchowny złożył życzenia świąteczne parafianom i gościom.

 

 

Tagi: