Napisane w dniu 12 kwietnia 2020Brak komentarz | Aktualności

Tridumm Paschalne-Adoracja Najświętszego Sakramentu

Wielki Czwartek

– pamiątka ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Dokonało się to podczas ostatniej wieczerzy, którą pan Jezus spożył z Apostołami w Wieczerniku.

Wielki Piątek

– dzień upamiętniający mękę i śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Wielka Sobota

– dzień ciszy, bo Jezus umarł.

W tym roku nie odbyło się święcenie pokarmów.

Liturgia paschalna – zapalony paschał na znak zmartwychwstałego Jezusa, czytania ukazujące historię zbawienia – od stworzenia świata do zmartwychwstania, litania do wszystkich świętych, następnie liturgia eucharystyczna.

Tagi: