Warto wiedzieć

Historia cudownego ocalenia więźniów z obozu w Dachau w 1945 roku

Modlitwa skazańców

Pod koniec wojny więźniowie obawiali się, że czeka ich zagłada. Kilka grup esesmani wyprowadzili z obozu i zamordowali. Dlatego powrócono do aktu zawierzenia się św. Józefowi. Tym razem do tego wydarzenia duchowo przygotowywano księży i świeckich. Czuwał nad tym komitet pod przewodnictwem ks. kanonika Franciszka Jedwabskiego. Wygłoszono konferencje, pogadanki i najważniejsze odprawiono nowennę do św. Józefa, jako modlitwę skazanych o ocalenie Ojczyzny, rodziny i samych siebie. Więźniowie przez 9 dni zbierali się w kaplicy księży niemieckich prosząc Świętego o cud wyzwolenia.
W ostatni dzień nowenny, 22 kwietnia 1945 roku, podczas dwóch Mszy Świętych około 800 księży i osób świeckich odmówiło akt oddania się w opiekę św. Józefa w duchowej łączności z jego kaliskim sanktuarium Księża nie tylko oddali się pod opiekę św. Józefa, ale także zobowiązali się szerzyć Jego cześć, a po wyzwoleniu złożyć Mu hołd w pielgrzymce do kolegiaty kaliskiej i przyczynić się do powstania Dzieła Miłosierdzia pod jego wezwaniem. Jak wspomina ks. bp Franciszek Korszyński „był to najliczniejszy w obozie zespół ludzi, którzy publicznie i wspólnie modlili się o cud wyzwolenia”. Księża więźniowie nie wiedzieli wtedy, że w tajnym rozkazie Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler zaplanował likwidację obozu i żaden więzień nie miał się dostać żywy w ręce nieprzyjaciela. Siedem dni później 29 kwietnia o godzinie 21 miał wybuchnąć pożar jako sygnał dla stacjonującej niedaleko dywizji SS Wiking, która po wkroczeniu do obozu zrównałaby go z ziemią. 

Cud ocalenia

Jednak na cztery godziny przed realizacją rozkazu obóz strzeżony przez uzbrojoną załogę został zdobyty przez garstkę kilkunastu alianckich żołnierzy armii generała Pattona, która kierowała się do Monachium. Na wiadomość, że są Amerykanie 32 tysiące więźniów pokonując lęk wybiegło z radością z baraków. Jeden z wartowników na wieży zaczął strzelać. Chociaż żołnierzy niemieckich było sześciokrotnie więcej, nie wiedząc o tym amerykanie odpowiedzieli ogniem. Zaraz po oswobodzeniu obozu dowódca amerykański wezwał wszystkich do modlitwy dziękczynnej „Ojcze nasz”. W kaplicy zaśpiewano hymn „Te Deum”. Natomiast nacierające z Monachium oddziały dywizji SS Wiking zostały rozbite przez wojska amerykańskie. Dla księży stało się jasne – cud ocalenia zawdzięczają wstawiennictwu św. Józefa. On był ich Orędownikiem u Boga. W dniu wyzwolenia w obozie było 856 kapłanów.

Zgodnie z obietnicą ci, którzy przeżyli w 1948 roku po raz pierwszy przybyli do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w pielgrzymce z dziękczynieniem. Co roku odnawiają swoje przyrzeczenie. Jako wotum za ocalenie powstały Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności w podziemiach kaliskiego sanktuarium oraz Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Jan Paweł II pielgrzymując do Kalisza w 1997 roku podziękował kapłanom więźniom Dachau za „inicjatywę, która zrodziła się w straszliwych dniach obozu koncentracyjnego”, „za to, że po wyjściu z Dachau trwają w dziękczynieniu” i „pielgrzymując do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu … modlą się za swoich prześladowców” i braci, „którym nie dane było przeżyć obozu”.


Źróło: http://www.swietyjozef.kalisz.pl/

Święci i błogosławieni w witrażach naszej świątyni


Święty Maksymilian Maria Kolbe


Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13)

 

Wspomnienie, 14 sierpnia

Żył w latach, 1894—1941

Przyjął święcenia kapłańskie, 28 kwietnia1918r.

Beatyfikacja, 17 października 1971r., Rzym (Paweł VI)

Kanonizacja, 10 października 1982r., Rzym (Jan Paweł II)

 

     Rajmund Kolbe (bo imię Maksymilian otrzymał po nowicjacie) przyszedł na świat 8 stycznia 1894r. w Zduńskiej Woli. Rodzicami przyszłego świętego byli Marianna i Juliusz Kolbe. W dniu swych urodzin otrzymał Chrzest święty w miejscowym kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP. Rodzice Rajmunda nie należeli do zamożnych dlatego w poszukiwaniu lepszych warunków do życia przenieśli się do Łodzi, potem do Pabianic, gdzie ojciec pracował w fabryce a mama prowadziła sklepik i udzielała się jako położna. Biedni materialnie, ale bogaci duchowo, pełni, wiary, miłości i pobożności w takim duchu wychowywali swych pięciu synów. Była to rodzina wielkich patriotów, ich dom był ostoją polskości.

    W wieku dwunastu lat doznał objawienia Maryi trzymającej w rękach dwie korony: białą i czerwoną. Pytając chłopca, czy je przyjmie, dała do zrozumienia, że korona biała oznacza czystość, czerwona męczeństwo. Tak opowiadał o tym spotkaniu ”Odpowiedziałem, że chcę. Wówczas Matka Boża mile na mnie spojrzała i znikła”

   W 1907 r., Rajmund wraz z bratem podjęli naukę w małym seminarium we Lwowie i wstąpili do Ojców Franciszkanów. Następnie Maksymilian podjął studia filozoficzne i teologiczne w Rzymie, które ukończył doktoratem. W 28 kwietnia 1918 przyjął święcenia kapłańskie.

  Założył „Rycerstwo Niepokalanej”, stowarzyszenie ludzi oddanych Maryi. Zaczął wydawać „Rycerza Niepokalanej”,następnie katolicki dziennik „Mały dziennik”, pod Warszawą założył wydawnictwo Niepokalanów.

     Wyjechał do Japonii i tam też wydawał odpowiednik „Rycerza Niepokalanej”, założył Niepokalanów Japoński a później podobne ośrodki organizował w Chinach i Indiach.

      Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez hitlerowców i trzymany od września do grudnia 1939r. w obozie Amtitz. Drugi raz aresztowany został 17 lutego 1941 r. najpierw trafił na warszawski Pawiak a następnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, stając się nr 16670. Tam skończył swoje życie w głodowym bunkrze, dobity zastrzykiem fenolu, 14 sierpnia 1941r.

Zginął, aby przeżył ten, który miał rodzinę. Po ucieczce jednego z współwięźniów, Niemcy urządzili apel, wybierając dziesięć osób do bunkra głodowego za karę ucieczki kolegi. Jednym z dziesięciu był Franciszek Gajowniczek- ojciec i mąż, który ubolewał nad losem rodziny. Słysząc to Maksymilian wystąpił z szeregu i wyraził chęć śmierci za kolegę. Hitlerowcy zgodzili się, zajął miejsce pośród dziesięciu skazanych na śmierć w bunkrze nr 11.

     Święty Maksymilian Kolbe – „Męczennik miłości”- Papież Paweł VI beatyfikował naszego Świętego 17 października 1971r. , zaś Jan Paweł II kanonizował Go 10 października 1982 roku. Tak mówił nasz Papież w dniu kanonizacji „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”– od dziś kościół pragnie nazywać świętym człowieka, któremu dane było w sposób szczególnie dosłowny wypełnić powyższe słowa Odkupiciela. Działo się to wszystko w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie zamordowano w ciągu ostatniej wojny około półtora miliona ludzi. Nieposłuszeństwo wobec Boga, Stwórcy życia, który powiedział „Nie zabijaj” spowodowało na tym miejscu potworną hekatombę śmierci tylu niewinnych.

Opracowano na podst.  Bejda H, “Wielka Księga Polskich Świętych”, Kraków, Dom Wydawniczy Rafael, 2015


Święty Józef


Każdy musi wiedzieć, że po Matce Bożej, św. Józef jest ze wszystkich świętych najukochańszy Bogu. Ma On dzięki temu wielką siłę Pana w sobie i może uzyskać łaski dla swoich wyznawców”
Św. Alfons Liguori

     Święty Józef- oblubieniec Maryi, pochodzący z rodu Dawida. Św. Józef wg ciała nie był ojcem Jezus, był nim wg prawa żydowskiego, jako małżonek Maryi. Ewangeliści podają, że mieszkali w Nazarecie. Pracował jako cieśla wykonując przy tym narzędzia codziennego użytku, pracując w drzewie, metalu i kamieniu.

     Pierwsze wspomnienie o Józefie słyszymy w Ewangelii z okazji zaślubin Matki Najświętszej,  poczęcia Pana Jezusa, spisu ludności, narodzin Chrystusa, ofiarowania, pokłonu Mędrców i ucieczki do Egiptu. To On odgrywa pierwszą role w życiu Jezusa: to Józefowi anioł wyjaśnia tajemnicę wcielenia Pana Jezusa, jemu poleca ucieczkę do Egiptu i powrót do Nazaretu po śmierci Heroda. Po raz ostatni na kartach Ewangelii słyszymy o Józefie podczas pielgrzymki z 12 letnim Jezusem do Jerozolimy. Wg podania św. Józef nie żył, gdy Jezus rozpoczął publiczne nauczanie. Miałby wtedy najpiękniejszą śmierć, bo na rękach Jezusa i Maryi . Dlatego uważny jest za patrona dobrej śmierci.

   O kulcie św. Józefa świadczą fakty, że 264 kościoły w naszej ojczyźnie są ku jego czci. Z XVII wieku pochodzi najważniejsze sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pierwsze wzmianki czci znajdującego się tam obrazu i łaskach pochodzą z 1673 roku. W1768r. Prymas Polski Władysław Aleksander Łubieński ogłosił obraz za cudowny. Wśród kościołów wyróżnia się kościół w Kruszewie, w którym artysta śląski Michał Willman w roku 1692 umieścił 15 dużych i 13 mniejszych obrazów przedstawiających życie św. Józefa i jego chwały.

     W Polsce powstały 4 rodziny zakonne pod wezwaniem św. Józefa. Diecezja włocławska obrała Go sobie za Patrona, a także diecezja łódzka.

Opracowano na podst. Zalewski W.,”Święci na każdy dzień”, Warszawa, Wydawnictwo salezjańskie,2001


Święty Jan Paweł II


“Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

Wspomnienie 22 października

Żył w latach: 1920-2005

Beatyfikacja: 1 maja 2011r. Rzym (Benedykt XVI)

Kanonizacja: 27 kwietnia 2014r. Rzym (Franciszek)

     18 maja 1920 roku przyszedł na świat chłopiec, który dwa dni później został ochrzczony w kościele parafialnym w Wadowicach i otrzymuje imię Karol Józef. Rodzicami dziecka byli Emilia i Karol Wojtyłowie. Tak zaczęła się historia życia człowieka, którego poznał, podziwiał i szanował cały świat – Jana Pawła II

Ojciec przyszłego świętego pracował w wojsku , mama zajmowała się domem krawiectwem. Wojtyłowie mieli jeszcze starszego syna Edmunda, który został lekarzem i córkę, która zmarła w dniu swoich urodzin.

Dzieci państwa Wojtyłów wychowywani byli duchu patriotyzmu i miłości do Boga i bliźniego.

     Karolek w wieku sześciu lat podjął naukę w szkole podstawowej, później gimnazjum które zakończył maturą i bez egzaminów(celujące wyniki w nauce) podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielońskiego – kierunek polonistyka. Już w czasach gimnazjum z pasja działał w kółku teatralnym, które kontynuował czasie studiów, poszerzając ją o literaturę i tworzenie poezji. To także wierny pasjonat piłki nożnej.

       Sytuacja w naszym dopiero co odrodzonym po 123 latach niewoli kraju znów stała się ciężka. Wybuch II wojny Światowej zmusił naszego Karola do wejścia w dorosłe życie. Aby uniknąć wywózki do Rzeszy podjął pracę w kamieniołomach w Zakrzówku, rok później w zakładach Solvay. W czasie okupacji w 1941 r. umiera najbliższa osoba Karola, ojciec.

Karol podejmuje decyzję o wstąpieniu do podziemnego seminarium i rozpoczyna studia teologiczne.

Kapłan Karol Wojtyła.

1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła zostaje księdzem. Święcenia kapłańskie przyjmuje z rąk kardynała Adama Sapiechy. Następnego dnia w krypcie św. Leonarda w katedrze wawelskiej sprawuję pierwszą Mszę św.

15 listopada wyjeżdża na studia do Rzymu. W San Giovanio Rotondo spotyka się z Ojcem Pio.

1948r.- zaczyna pracę w parafii Niegowici koło Wieliczki. Rok później obejmuje wikariat w parafii św. Floriana w Krakowie.

Od 1954 r. zaczyna wykładać dla studentów na wydziale filozoficznym Kul-u w Lublinie.

Cztery lata później zostaje biskupem.

1962 r.- obejmuje stanowisko wikariusza kapitularnego archidiecezji krakowskiej, wyjeżdża do Rzymu na pierwszą sesję Soboru Watykańskiego II

1963 r. zostaje nominowany na arcybiskupa metropolitę krakowskiego.

W 1964 roku prowadził wykłady na III sesji Soboru Watykańskiego poruszając problemy wolności religijnej.

1967r.- Karol Wojtyła dostał nominacje kardynalską.

1973r. Uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Melbourne.

1976 r.- głosił rekolekcje w Watykanie.

28 września 1978r. wyjechał na konklawe do Rzymu.

16 października 1978r. ,godz. 18.44

Rozchyliły się zasłony Loggii Błogosławieństw na frontonie bazyliki Św. Piotra pojawiał się kardynał protodiakon Pericle Felici mówiąc: Annuntino vobis gaudium magnum: Habemus Papam, Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyla … (oznajmiam wam radość wielką: mamy Papieża Najczcigodniejszego i Najprzewielebniejszego Karola, Świętego Kościoła Rzymskiego kardynała Wojtyłę). 0 19.20 w loggii pojawił Karol Wojtyła, 264 Papież, pierwszy Ojciec święty -Polak, a od 455 lat Biskup Rzymu niebędący Włochem. Przyjmuje imię swego poprzednika Jan Paweł II.

Wielki Pontyfikat Jana Pawła II trwał niespełna 27 lat.

Papież pielgrzym

 • odbył 104 pielgrzymki zagraniczne,
 • 140 po obszarze Włoch. ,dokonał wizytacji ponad 300 podległych mu parafii,
 • odwiedził wszystkie kontynenty.

Jan Paweł II i młodzież

Słuchajcie Jezusa, idźcie za Jego słowem i zaufajcie Mu. Uczcie się mówić „tak” Chrystusowi w każdej okoliczności waszego życia”.

 • wygłaszając katechezy do młodych nawiązywał z nimi dialog,
 • zapoczątkował “Światowe Dni Młodzieży”.

Papież dialogu

 • dar cierpliwości wysłuchiwania drugiego człowieka,
 • szacunek dla innych religii,
 • mediator pomiędzy zwaśnonymi krajami Argentyna – Chile,
 • ekumenizm”Być razem, by się modlić’.

Papież bogaty w miłosierdzie

– ustanowił święto Miłosierdzia Bożego (pierwsza niedziela po Wielkanocy),

wybacza Mehmetowi Ali Agcy – człowiekowi, który chciał Go zabić.

Dorobek Jana Pawła II

 • 14 encyklik,
 • 15 adhortacji apostolskich (dokumenty o charakterze duszpasterskim kierowane do określonej grupy osób),
 • 11 dekretów dogmatycznych zwanych konstytucjami apostolskim,i
 • tysiące listów kardynałów, biskupów księży,
 • orędzia,
 • niezliczone ilości homilii i przemówień-podczas podróży,
 • wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie,
 • mianował 232 kardynałów,
 • kanonizował 482 świętych,
 • ogłosił 1338 błogosławionych,
 • autor: „Przekroczyć próg nadziei”, Dar i tajemnica”, „Wstańcie chodźmy”, „Tryptyk rzymski”, „Pamięć i tożsamość”, „Brat naszego Boga”, „Przed sklepem jubilera”,

Cierpienie

 • wczesna śmierć matki, brata a czasie II wojny światowej śmierć ojca,
 • wypadek w czasie wojny -potrącony przez ciężarówkę niemiecką (po 2 dniach odzyskał przytomność),
 • 13 maja1981r. zamach na życie Ojca św. (ocalony, dar życia zawdzięczał Matce Bożej Fatimskiej. Powiedział później: “Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę”,
 • sześć operacji,
 • choroba Parkinsona- kłopoty z poruszaniem.

Wieczór 2 IV 2005r, godz. 21.37 – odejście do domu Ojca

    Na Placu św. Piotra zapadła cisza, po chwili słychać było dzwony Watykanu i całego Rzymu. W Krakowie „odzywał” się Dzwon Zygmunta. Otwierano kościoły , w których zbierali się wierni aby się modlić, zapalano znicze. W Polsce ogłoszono 8 -dniową żałobę. Zawieszono zaplanowane imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe.

    5 kwietnia w Warszawie na Placu Piłsudskiego odbyły się uroczystości żałobne, którym przewodniczył kard. Józef Glemp.

Pogrzeb

    W piątek 8 kwietnia 2005 r.- mocne powiewy wiatru tworzyły mistyczne obrazy rozwiewając szaty koncelebransów i zamykając karty Ewangelii na trumnie Papieża. Uroczyści przewodniczył Joseph Ratzinger, przyszły Papież Benedykt XVI. Po pogrzebie tłum ludzi , morze biało czerwonych flag z napisem „Santo Subito”.

1 maja 2010r. -beatyfikacja Jana Pawła II

27 kwietnia 2014r- kanonizacja Jana Pawła II

oprac. na podstawie:Szybiński R., Jan Paweł II:Święty, Warszawa, Arystoteles, 2014

Pochód czarnego krzyża (frag.)- Franciszek Beciński


 

HALLOWEEN –CZY TO TYLKO „NIEWINNA” ZABAWA?

OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACH