Napisane w dniu 25 kwietnia 2019Brak komentarz | Aktualności

Wielki PIĄTEK

To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech …

         Wielki Piątek to dzień sądu, męki i śmierci Jezusa. W tym dniu nie sprawuję się Mszy świętej. To dzień smutku a zarazem umocnienie nadziei i wiary w życie wieczne.
O godzinie 15.00 w naszej wspólnocie parafialnej sprawowana była Droga Krzyżowa i rozpoczęto Nowennę przed świętem Bożego Miłosierdzia tak jak Jezus polecił siostrze Faustynie„Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie”…. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego”.

         O godzinie 17.00 rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku. Celebrans i liturgiczna służba ołtarza w ciszy weszli do świątyni. Kapłan upadł krzyżem przed ołtarzem, tą postawą uniżył się jako człowiek i oddał cześć Bogu. Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa: czytanie z Księgi proroka Izajasza, Czytanie z listu do Hebrajczyków i Ewangelia wg św. Jana, Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kolejną częścią liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Po odsłonięciu wizerunku Jezusa ukrzyżowanego, wierni podchodzili i pocałunkiem wyrażali wdzięczność za odkupienie nas od śmierci wiecznej i okazanie wielkiej miłości Boga do człowieka. Po adoracji Krzyża wierni przyjęli do swego serca Jezusa. Po Komunii św. Najświętszy Sakrament został złożony w przygotowanym grobie Pańskim.

         Po liturgii rozpoczęła się adoracja przy grobie naszego Zbawiciela. Wierni odśpiewali trzy części Gorzkich Żali. Wartę przy grobie pełnili druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Szostki. O godz. 20.00 Czuwanie przy grobie Pana pełnili członkowie naszej Scholi przepięknym śpiewem trwali przy Jezusie, wzruszając nie jedną osobę wsłuchującą się przekazywaną treść pieśni.
Adoracja w tym dniu trwała do godz. 23.00

Tagi: