Napisane w dniu 7 kwietnia 2021Brak komentarz | Aktualności, Strona główna

Triduum Paschalne 2021

Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień.

Wielki Czwartek to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, na której Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W naszej wspólnocie Msza wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godz. 17.00. była Ona dziękczynieniem za dar Kapłaństwa i Eucharystii. W swojej homilii Proboszcz podkreślił, że to dwa nierozerwalne z sobą Sakramenty. Po Komunii św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy symbolizującej uwięzienia Jezusa przed męką. Adoracja trwała do godz.21.00.

W tym dniu ministranci złożyli życzenia Proboszczowi dziękując za posługę kapłańską.

Wieki Piątek to dzień sądu, męki i śmieci Chrystusa. W tym jedynym dniu w roku nie sprawuje się Mszy świętej, odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. W ciszy Celebrans i Liturgiczna Służba Kościoła weszli do świątyni, a Duchowny przez chwilę leżał krzyżem przed ołtarzem. Potem rozpoczęła się Liturgia Słowa, następnie adoracja Krzyża. W tym roku ze wzg. na czas epidemii wierni nie całowali krzyża, uczynił to tylko ks. Zbigniew. Kolejnym częścią było udzielenie Komunii św. wiernym i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Adoracja w tym dniu trwała do godz. 21.00

Wielka Sobota- w godz. od 10.00 do 13.00 trwało poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny.

Wigilia Paschalna rozpoczęła się o godz.17.00. W wejściu do kościoła kapłan na Paschale kreślił znak krzyża i wypowiadał słowa ”Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”następnie wierni odpalali swoje gromnice od Paschału. Dalsza część to czytania przeplatane psalmami. Trzy czytania ze Starego Testamentu i jedno z Nowego Testamentu. Kolejnym punktem było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych. Eucharystia zakończyła się błogosławieństwem wiernych. Adoracja Najświętszego Sakramentu trwała do godz. 22.00

Tagi: