Napisane w dniu 3 października 2022Brak komentarz | Aktualności

Sakrament bierzmowania w naszej parafii

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich,

którzy słuchali nauki.

… Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?”

Dz 10,44-48

25 września 2022 roku siedemnaście młodych osób z naszej parafii przystąpiło do sakramentu bierzmowania. O godz. 11.30 procesją rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup Stanisław Gębicki. Po przywitaniu Jego Ekscelencji przez Proboszcza przedstawiciele rodziców poprosili o sakrament bierzmowania dla zebranej młodzieży. W homilii biskup nawiązał do niedzielnej Ewangelii o bogaczu i łazarzu, podkreślił wagę i znaczenie sakramentu bierzmowania, na który oczekiwała zgromadzona młodzież . Po homilii udzielił sakramentu bierzmowania. W procesji z darami młodzież przyniosła chleb , owoce, wodę i wino.

Po komunii świętej bierzmowani złożyli podziękowania: Biskupowi , Proboszczowi i Dziekanowi.

Oby przyjęty sakrament dojrzałości ściślej związał z ich kościołem a otrzymana moc Ducha Świętego zobowiązywała do świadczenia o Chrystusie, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz jej obrony.

Tagi: