Napisane w dniu 4 kwietnia 2023Brak komentarz | Aktualności, Strona główna

Rekolekcje Wielkopostne 2023

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp

i światłem na mojej ścieżce”

/Ps 119, 105/

24 marca 2023 r. w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Prowadził je O. Tomasz Górka z klasztoru Ojców Franciszkanów w Radziejowie. Ten błogosławiony czas poświęcony odnowie duchowej poprzez nauki, modlitwę i spowiedź rozpoczął się w piątek o godz.17.00 – Drogą Krzyżową.

Tematem trzydniowych rozważań rekolekcyjnych były: sakrament pokuty zwany sakramentem uzdrowienia, modlitwa,czyli spotkanie z Bogiem i Eucharystia, źródło naszego życia duchowego.

Sobota była dniem pojednania z miłosiernym Zbawicielem w sakramencie pokuty i spotkaniem z dobrym i kochającym Chrystusem.

Kończąc swe nauki rekolekcyjne Ojciec życzył nam byśmy stali się pokornymi i świadomymi własnych słabości, abyśmy oczyścili swoją duszę w sakramencie pokuty, a w modlitwie spotkali się z Bogiem i stawali się Jego przyjaciółmi.

Dziękujemy Ojcu Tomaszowi za trud i ofiarowany czas, za refleksje nad Słowem Bożym, oby zasłyszane słowa, przemyślenia zaowocowały przemianą naszych serc, a nade wszystko dojściem do Boga.

Życzymy Ojcu Bożego błogosławieństwa, darów Ducha św. i nieustannego wzrastania w kapłaństwie.

Tagi: