Napisane w dniu 3 kwietnia 2022Brak komentarz | Aktualności

Rekolekcje wielkopostne 2022

“Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”

Łk. 15, 21

1 kwietnia 2022 roku w pierwszy piątek miesiąca Drogą Krzyżową rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne.

Po rozważaniach poszczególnych stacji cierpienia naszego Pana rozpoczęła się msza święta. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył i nauki rekolekcyjne głosił, ksiądz Mariusz Staszak. Sobota była dniem pojednania i zbliżenia się do Boga poprzez oczyszczenie duszy z grzechów w sakramencie pokuty. W ciągu trzech dni Rekolekcjonista swoje rozważania oparł o Ewangelię wg św. Łukasza , w której Jezus opowiada przypowieść o synu marnotrawnym albo inaczej o Miłosiernym Ojcu. Aby jeszcze bardziej uzmysłowić sens przypowieści Duchowny, przywołał symbolikę obrazu Rembrandta. Przypowieść pokazuje ojca i jego dwóch synów. Młodszy zabiera to, co mu się należało i odchodzi. Starszy zostaje z ojcem.

Młodszy z braci: zuchwały, roszczeniowy, niepokorny, ale gdy doświadczył niepowodzenia(roztrwonił majątek) – czuje skruchę, przyznaje się do winy, wraca.

Starszy syn: zazdrosny, nie zdradzający swoich potrzeb, czujący się niewolnikiem w domu ojca, pozbawiony empatii. Zagniewany, nie potrafi zrozumieć decyzji ojca.

Trzecia postać, ojciec – cierpliwie czekający i wybaczający.

Warto by zastanowić się i rozważyć swoją indywidualną historię, odnaleźć siebie w którejś z postaci, wyciągnąć wnioski i pamiętać, że prawdziwy żal, pokorna postawa zaprowadzi nas w otwarte ramiona Ojca.

Oby głoszone nauki pozostały w naszej pamięci, by zaowocowały przemyśleniami, rozważeniami nad sensem naszego postępowania w życiu.

Serdecznie dziękujemy ks. Mariuszowi za przygotowanie duchowe broniewskich parafian do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Tagi: