Napisane w dniu 7 grudnia 2022Brak komentarz | Aktualności

Rekolekcje adwentowe i odpust ku czci św. Barbary

„Kto się nawraca, jest przygotowany na spotkanie z Panem”.

2 grudnia w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Sebastian Tomczak. Pierwszy dzień przypadł w pierwszy piątek miesiąca dlatego przed mszą święta była adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi dla osób, które praktykują pierwsze piątki miesiąca. Sobota była dniem „odzyskania” czystości duszy w sakramencie pojednania. W niedzielę w każdym kościele katolickim zapłonęła druga świeca obwieszczająca 2. niedzielę adwentu. W naszej parafii to podwójna uroczystość, zakończenie rekolekcji i odpust ku czci naszej Patronki św. Barbary.

Adwent to oczekiwanie na przyjście Pana. Rekolekcje to dobry czas, by w tym całym zabieganiu nie zatracić idei adwentu i wybrać tę drogę, która przygotowuje nas i nasze serca do przyjścia Pana. Takie przesłanie przekazywał ks. Sebastian. Mówił , że Bóg ukazuje siebie jako kochającego Ojca, znającego nas i nasze słabości. Powołał nas do życia aby nasze życie przepełnione było miłością, abyśmy każdego dnia zmierzali ku świętości. Mamy czynić dobro, kochać Boga i bliźniego, a Bóg otwiera przed nam swoje serce. Grzech jest przeszkodą Jego przyjścia, zakłóca relacje z Bogiem. Gdy nawracamy się Pan z miłością przebacza nam grzechy.

Na sumie odpustowej o godz. 11.00 rekolekcjonista dokonał błogosławieństwa i poświęcenia medalików dzieciom, które w przyszłym roku przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa do swego serca.

Dziękujemy ks. Sebastianowi za duchowe przygotowanie nas do przyjścia Zbawiciela.

Tagi: