Napisane w dniu 9 grudnia 2019Brak komentarz | Aktualności

Rekolekcje adwentowe 2019

Rekolekcje adwentowe 2019

         Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Jest to czas szczególny, który można porównać do życia człowieka. Życia, które jest oczekiwaniem na przyjście Chrystusa a każdy kolejny przeżyty dzień to dzień bliżej pełnego spotkania się z Bogiem.
W naszej parafii rekolekcje adwentowe rozpoczęły się w piątek 6 grudnia , zakończyły się 8 grudnia, odpustem ku czci św. Barbary, patronki naszej parafii. Sobota 7 grudnia był dniem sakramentu pokuty. Duchowym przewodnikiem naszych rekolekcji był ks. prałat dr Zbigniew Skrobicki. Rekolekcjonista w swych rozważaniach poruszył między innymi kwestie wiary jej pogłębiania, zacieśniania relacji z Bogiem popartych dobrymi uczynkami. Zagłębił się też na siedmiu grzechach głównych w głównej mierze na grzechu zazdrości.
Dziękujemy Ks Rekolekcjoniście za głoszone Słowo Boże za ten święty czas zasłuchania, aby w natłoku codzienności odnaleźć siebie, drugiego człowieka i Boga.

Tagi: