Napisane w dniu 16 października 2018Brak komentarz | Aktualności

“Promieniowanie ojcostwa”-XVIII dzień papieski

„ Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina, i ludzkie macierzyństwo, niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga   z ludźmi”

/św. Jan Paweł II. w Kielcach/

      14 października dwa dni przed 40. rocznicą wyboru Polaka na Tron Piotrowy obchodziliśmy XVIII Dzień Papieski pod hasłem “Promieniowanie ojcostwa”. W tę październikową niedzielę gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Marka Bałwasa, który służył pomocą duszpasterską i  głosił Słowo Boże.

      Rok 2018 to ważne rocznice dla naszego Kościoła i Kraju;
– 60. rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły (wcześniej w lipcu nasz przyszły Święty otrzymuje nominacje od Piusa XII na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej),
– 40 . rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – 16 października 1978r.,

“Zwiastuję wam radość wielką – mamy papieża: Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego Pana Świętego Kościoła Rzymskiego, Kardynała Karola Wojtyłę, który przybrał sobie imię Jan Paweł II” ,

a Juliusz Słowacki tak pisał w 1848 r.

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza/W ogromny dzwon,/Dla słowiańskiego oto papieża/Otworzył tron, (…)// Twarz jego słowem rozpromieniona,/Lampa dla sług,/Za nim rosnące pójdą plemiona/W światło, gdzie Bóg./Na jego pacierz i rozkazanie/Nie tylko lud -/Jeśli rozkaże, to słońce stanie,/Bo moc – to cud!”

– 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości (po 123 latach niewoli).
Pamiętajmy o tych wydarzeniach, nie zapominajmy i wcielajmy w życie Jego nauczania, bądźmy wreszcie wzorem godnego chrześcijanina i patrioty.

Tagi: