Napisane w dniu 26 listopada 2017Brak komentarz | Aktualności

Pielgrzymowaliśmy na Litwę

       8 kwietnia wczesnym rankiem grupa pielgrzymów z Parafii Broniewo i sąsiednich okolic wyjechała na trzydniową pielgrzymkę na Litwę. Zanim przekroczyliśmy granice nawiedziliśmy dwa sanktuaria Warmii i Mazur. Pierwsze upamiętniające objawienie maryjne z 1877 roku w Gietrzwałdzie. Jest to jedyne miejsce objawień w Polsce uznane przez władzę kościelną. Przed obliczem Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej uczestniczyliśmy we Mszy Św, sprawowanej przez naszego proboszcza ks. Zbigniewa Raja. Po Mszy św. zaczerpnęliśmy wody z cudownego źródełka i przemierzyliśmy po gietrzwałdzkiej Drodze Krzyżowej. Drugim sanktuarium, które odwiedziliśmy to Święta Lipka. Modliliśmy się przed obliczem Matki Bożej Świętolipskiej, wysłuchaliśmy prelekcji jezuickiego duszpasterza na temat kultu maryjnego. Niezapomniane wrażenia wywarł na nas koncert organowy, a w szczególności utwory „Ave Maryja” Szuberta i „Pożegnanie Ojczyzny” Ogińskiego. Napełnieni duchowo wyruszyliśmy w dalszą drogę. Wieczorem dotarliśmy do Trok, gdzie podziwialiśmy średniowieczny zamek nocą położony na wyspie wśród malowniczych jezior.

       Sobotę spędziliśmy w Wilnie, stolicy Litwy. Z Góry Trzech Krzyży zachwycaliśmy się panoramą miasta. Zwiedziliśmy najpiękniejsze obiekty: Kościół św. Piotra i Pawła, cerkiew św. Ducha, przepiękny gotycki kościół św. Anny, katedrę św. Stanisława i Władysława z jedenastoma kapliczkami oraz plac katedralny, na którym stoi pomnik księcia Giedymina, założyciela Wilna. Podziwiliśmy historyczne mury Uniwersytetu Wileńskiego i Pałac Prezydencki. Odwiedziliśmy miejsca związane z siostrą Faustyną. Modliliśmy się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia przed oryginalnym obrazem „Jezu ufam Tobie” Eugeniusza Kaźmierowskiego. Przed relikwiami Orędowniczki Bożego Miłosierdzia odmówiliśmy koronkę w miejscu, w którym Pan Jezus podyktował ją siostrze Faustynie. Odwiedziliśmy miejsce, w którym więziony był Adam Mickiewicz wraz z innymi filomatami, słynną Celę Konrada oraz Zaułek Bernardyński, gdzie przygotował poemat „Grażyna”. Myślę, że dla wielu pełna wzruszenia była wizyta na cmentarzu na Rossie jednej z najważniejszych nekropolii pamięci narodowej Polaków. Tu spoczywa serce Józefa Piłsudskiego, grób jego matki, siostry, pierwszej żony i brata, tu pochowani są polscy żołnierze polegli w walkach o Wilno w latach 1919–1920, a także podczas II wojny światowej oraz wielu innych wybitnych Polaków. Wielkim przeżyciem było spotkanie z Matką Bożą Miłosierdzia w Ostrej Bramie, u jej stóp złożyliśmy nasze prośby i dziękczynienia. Uczestniczyliśmy w ofierze Mszy św. przed cudownym obrazem sprawowaną przez naszego duszpasterza. Należy też wspomnieć o nocnym spacerze uliczkami Wilna, kiedy to ponownie podążyliśmy do stóp Matki Bożej Ostrobramskiej, podziwialiśmy Wilno nocą, a także odwiedziliśmy miejsce gdzie tworzył nasz noblista Czesław Miłosz.

       W niedzielę udaliśmy się do miejscowości Szawle, na słynną Górę Krzyży. Niezwykłość tego miejsca to tysiące krzyży pozostawionych tu przez pielgrzymów z różnych zakątków świata. W 1993 r. swój krzyż zostawił tu Jan Paweł II, błogosławiąc z tego miejsca Litwę i całą Europę, a od 10 kwietnia bieżącego roku, stoi też krzyż parafii broniewskiej. Tak jak nasz Papież w 1993r tak i my pielgrzymi broniewscy podążyliśmy do Szydłowa tzw. litewskiej Częstochowy, miejsca objawienia Najświętszej Maryi Panny. Przed cudownym obrazem uczestniczyliśmy w niedzielnej Liturgii Mszy św. Uzupełnieniem naszego pobytu na ziemi litewskiej była wizyta w Kownie, mieście z malowniczą Starówką, przepięknym Ratuszem, Katedrą pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i zamkiem warownym, usytuowanym w “międzyrzeczu” u ujścia rzeki Wilii do Niemna. Po spacerze uliczkami Kowna wyruszyliśmy w drogę powrotną.

       Nad przebiegiem naszej pielgrzymki czuwał nasz proboszcz ks. Zbigniew Raj oraz przewodnik, pan Michał. Dziękujemy i wyrażamy wdzięczność dla naszych Opiekunów.

 

{gallery}ostra{/gallery}.

Tagi: