Napisane w dniu 10 grudnia 2018Brak komentarz | Aktualności

Odpust ku czci św. Barbary

  "... Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.
Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je"
/fragm. Ewangelii wg  św. Mateusza/

      9 grudnia dla naszej wspólnoty parafialnej to uroczystości odpustowe ku czci św. Barbary i zakończenie rekolekcji adwentowych. Sumę odpustową w intencji Parafian sprawował i homilię wygłosił prowadzący rekolekcje ks. Michał Laskowski. Jak w dniach poprzednich swoje rozważania skupił na rodzinie i przybliżył postać naszej Patronki. Po Eucharystii przed Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy litanię do św. Barbary. Następnie, Kapłani liturgiczna służba ołtarza, poczty sztandarowe z OSP z Broniewa i Szostki, asysta i wszyscy zgromadzeni wierni,wyruszyli w procesji wokół kościoła, aby towarzyszyć Jezusowi ukrytemu w monstrancji.
Po powrocie do świątyni i odśpiewaniu Te Deum laudamus – „Ciebie Boga wysławiamy”, rekolekcjonista pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem, po czym rozbrzmiał hymn „Boże coś Polskę”.

     W oprawę muzyczną naszej uroczystości włączyła się także nasza parafialna Schola, która swoim pięknym śpiewem uświetniła tę podniosłą uroczystość .

Tagi: