Napisane w dniu 26 listopada 2017Brak komentarz | Aktualności

Obchody Stulecia Objawień Fatimskich w Broniewie

 

“Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata…”

13 maja 2017 r.

 

        W piątek, 13 października zakończyliśmy obchody setnej rocznicy objawień fatimskich. W naszej parafii od 13 maja świętowaliśmy każdy 13 dzień kolejnego miesiąca, aby oddać cześć Pani z Fatimy. Punkt kulminacyjny przypadł w setną rocznicę ostatniego objawienia; jak co roku mieszkańcy: Broniewa, Broniewka, Płowek i Szostki przygotowali ołtarze, aby przyjąć Maryję. Przy każdym z ołtarzyków odmawialiśmy dziesiątkę różańca- modlitwę, o którą Maryja prosiła. W procesji różańcowej drogami Broniewa Najświętszej Panience towarzyszyli kapłani, liturgiczna służba ołtarza, strażacy, orkiestra pod dyrekcja Jana Skuratowicza i wierni przybyli na uroczystość.

Poprzedziła ją koncelebrowana uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Idzikowski wicerektor WSD we Włocławku . Nawiązał do piątkowej Ewangelii św. Łukasza, że trzeba walki ze złem, złymi duchami, mammy być czujni i kroczyć drogą ku Jezusowi. Poruszył sprawę objawień w Fatimie, mocy jaką ma modlitwa na różanicu. Zadał pytanie jak my wypełniamy przekaz Maryi sprzed stu lat; Maryi, która wzywała, prosiła o modlitwę różańcową o nawrócenie i pokutę. Słusznie zauważył i przekazał nam, że słowa Maryi wypowiedziane przed stu laty zawarte są Ewangelii, to Jan Chrzciciel nawoływał „Nawracajcie się i czyńcie pokutę”.

    Dziękujemy wszystkim za udział, godne przeżycie naszego parafialnego święta i pamiętajmy o modlitwie różańcowej , nawróceniu i pokucie.

Papież Jana Pawła II, nasz święty, którego wielu z nas pamięta rok po zamachu na swoje życie powiedział w Fatimie: Grzech zadomowił się na dobre w świecie, negacja Boga szerzy się poprzez ideologię, zamysły i plany istot ludzkich. Ale z tego właśnie powodu ewangeliczne wezwanie do pokuty i nawrócenia, wyrażone w orędziu Matki, pozostaje wciąż aktualne”

Tagi: