Napisane w dniu 26 listopada 2017Brak komentarz | Aktualności

Nowy rok szkolny 2017/2018

 

(…) jak słusznie uczy św. Tomasz, wiedza wlana (scientia infusa), będąca owocem specjalnego działania Ducha Świętego, nie uwalnia od obowiązku starania się o wiedzę nabytą (scientia acquisita).

/Jan Paweł II/

 

     4 września 2017 dzieci i młodzież rozpoczęły naukę w nowym roku szkolnym 2017/2018. W naszej parafii w pierwszy piątek miesiąca modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich uczniów rozpoczynających naukę. W niedzielę 3 września po Eucharystii o godz. 11.00 ks. Proboszcz pobłogosławił i poświęcił tornistry i przybory szkolne. Dzieci otrzymały książeczki, w których wklejać będą obecności uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych.

 

Tagi: