Napisane w dniu 10 stycznia 2018Brak komentarz | Aktualności

Niedziela Chrztu Pańskiego

“A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos:  Tyś jest mój Syn umiłowany,  w Tobie mam upodobanie”

 /Łk 3, 21–22/

    7 stycznia przeżywaliśmy święto Chrztu Pańskiego, a tym sam zakończył się okres Bożego Narodzenia. Podczas chrztu Jezusa w wodach Jordanu pojawia się cała Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec, który mówi „To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie” Syn Boży – Jezus i Duch Święty w postaci gołębicy. W czasie chrztu Jezus otrzymuję potwierdzenie, swojej Boskiej tożsamości i pełnię Ducha Świętego. Tak będzie poźniej mówił Jezus: “Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi” (Łk 4, 18).

        To dzień szczególny dla każdego chrześcijanina i jak podkreślił nasz Proboszcz w homilii to pierwszy Sakrament , który otworzył nam drogę zbawiania. Chrzest Jezusa przypomina nam nasz chrzest. Choć przeżywaliśmy ten najważniejszy sakrament jako nieświadome niemowlęta. Nasi rodzice,chrzestni, kapłan pragnęli abyśmy stali się dziećmi Bożymi.
Tak jak Chrzest Jezusa nad Jordanem był początkiem Jego publicznej działalności, nasz chrzest stał się początkiem życia w Chrystusie. Otrzymaliśmy „fundament” na którym powinniśmy stawiać nasze dobre uczynki, dawać świadectwo Jezusowi. Należałoby zastanowić się zadać sobie pytanie, czy teraz jako osoby dojrzałe mamy świadomość największego daru jaki otrzymaliśmy? Czy zdajemy sobie sprawę, że bramy nieba zostały dla nas otwarte?
W tę uroczystą niedzielę, kiedy wspominaliśmy Chrzest Święty, gościliśmy w naszej parafii zespół „Echo Kujaw” z panem Kapelmistrzem Arkadiuszem Skuratowiczem. Zespół włączył się w oprawę muzyczną naszej niedzielnej uroczystości. Rozbrzmiewający radosny śpiew najpiękniejszy kolęd polskich, przy akompaniamencie instrumentów muzycznych wprowadził wiernych w czar Bożego Narodzenia.

        Serdecznie dziękujemy.

Tagi: