Napisane w dniu 17 października 2020Brak komentarz | Ogłoszenia parafialne, Strona główna

Intencje mszalne i ogłoszenia parafialne 19X – 25X 2020

MSZE ŚWIĘTE 19– 25.X.2020r.

Poniedziałek
19.X.2020 r.

g. 17.00

+Andrzej Andrzejewski – int. rodziny z Kłobi
Wtorek
20.X.2020 r.

g. 17.00

+Jan Mikołajczak–int. chrześniaka Waldemara z rodz.
Środa
21.X.2020 r.

g. 17.00

NOWENNA DO NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY-O zgodę i jedność w Ojczyźnie, parafii i rodzinach;-O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Ofiarodawców i Darczyńców naszej parafii; -O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Aleksandra i Lenki – int. rodziców i dziadków; -W pewnej intencji wiadomej Panu Bogu;
Zmarli: +W intencji dusz w czyśćcu cierpiących; +Dominik Rzeczkowski – int. rodziców i rodzeństwa z rodzinami; +Stefan Krakowski – int. Kazimierza Rosińskiego z rodz.; +Andrzej Andrzejewski – int. rodz. Skowrońskich+Irena Skowrońska – int. rodz. Zielińskich+Eugenia Świątkowska – int. rodz. Górniewiczów i Wysockich z Broniewa+Ryszard Lewandowski – int. kuzyna Jana Matuszewskiego z rodz.
Czwartek
22.X.2020 r.

g. 8.00
g. 16.30

W intencji Parafian
RÓŻANIEC
Piątek
23.X.2020 r.

g. 17.00

+Andrzej Andrzejewski – int.rodz. Michalakówz Płowek
Sobota24.X.2020 r.
g. 17.00

+Eugenia Świątkowska – int. sąsiadów Przybylskich
30. NIEDZIELA ZWYKŁA
25.X.2020 r.

g. 9.00


g. 11.00

+Piotr (r.śm.), Czesław i Krzysztof Jędrzejewscy– int. rodziny

+Bożena Pińska – int. Kacpra i MajkiAndrzejewskich z dziećmi

RÓŻANIEC o godz. 16.30

W NIEDZIELĘ RÓŻANIEC ODMAWIAMY RODZINNE

29 NIEDZIELA ZWYKŁA

18 października 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W nadchodzącym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek – św. Jana Kantego; w czwartek – św. Jana Pawła II.

2. Dziś w Kościele przeżywamy Niedzielę Misyjną; w naszych modlitwach pamiętajmy o misjonarzach i misjach. Dziękuję za ofiary składane na ten cel.

3. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić wspomnienie poświęcenia naszego kościoła parafialnego.

4Coraz bliżej 1 i 2 listopada, porządkując groby naszych bliskich pamiętajmy o tym, by śmieci znalazły się w miejscach do tego przeznaczonych. Wspólnie musimy dbać o nasz cmentarz parafialny.

5W zakrystii można zaopatrzyć się w kalendarze na 2021 rok w cenie: ścienne po 7 zł, kieszonkowe po 5 zł, a kalendarze Rolników po – 28 zł.

6. Dziękuję Pani Grażynie Patyk, Państwu Alinie i Marianowi Walentowiczom oraz Panu Błażejowi Patykowi za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać.

7. Dziękuję rodzinie ze Szostki za kwiaty do kościoła (chryzantemy 6 donic)

8. Od soboty 17 października obowiązywać będą nowe zasady podczas uroczystości religijnych – zdecydował w czwartek rząd. W strefie żółtej w czasie sprawowanych liturgii będzie mogło przebywać w kościele maksymalnie 1 osoba na 4 mkw. W strefie czerwonej będzie mogło przebywać maksymalnie 1 osoba na 7 mkw powierzchni świątyni.

W strefie żółtej w zgromadzeniach publicznych (także tych religijnych, np. na cmentarzach) może uczestniczyć max. 25 osób, a w strefie czerwonej w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób.

9. Wypominki możemy zamawiać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

8. Parafianom oraz Gościom życzę dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

Szczęść Boże.

17.X.2020r.

DEKRET

Dyspensa oraz zarządzenie w prawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych

1.W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefach żółtych i czerwonych, obowiązującymi od dnia 17 października br., mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie dla zdrowia i życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wiernym Diecezji Włocławskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Należy przy tym pamiętać, że dyspensa udzielana jest dla duchowego dobra wiernych i zwalnia od konkretnego obowiązku zachowania prawa w szczególnym przypadku i dla słusznej przyczyny, dlatego brak możliwości uczestnictwa w Mszy niedzielnej zawsze pozostaje raną, stąd należy rozbudzać pragnienie Eucharystii i uczestniczyć w niej, gdy tylko nadarzy się ku temu sposobność. Dlatego korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

2.Dla stworzenia możliwości udziału większej liczby wiernych w Eucharystii, poszczególni proboszczowie i rektorzy kościołów mogą skorzystać z prawa do trynacji lub kwadrynacji w niedziele i święta nakazane, po uprzednim zgłoszeniu do Kurii Diecezjalnej i uzyskaniu przynajmniej ustnej zgody wikariusza generalnego.

3.Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i pozbawiać ich takiej możliwości.

4.Usilnie apeluję o przestrzeganie w kościołach norm sanitarnych, o których przypomniałem w komunikacie z dnia 4 września br. (L.dz. 937/2020), zwłaszcza o zakrywanie maseczkami ust i nosa przez wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransa (obowiązek dotyczy więc innych księży posługujących, wiernych, służby liturgicznej itp.), o umieszczenie przy wejściu do kościoła i obiektów parafialnych informacji o obowiązku założenia maseczki oraz o udostępnienie wiernym płynów dezynfekujących, które należy umieścić przy wejściu do świątyni i innych obiektów parafialnych.

5.Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękuję Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w` trudnych czasach epidemii.

Wszystkim z serca błogosławię.

Ks. Artur Niemira +Wiesław Mering

KANCLERZ KURII BISKUP WŁOCŁAWSKI

Tagi: