Napisane w dniu 28 grudnia 2023Brak komentarz | Aktualności, Strona główna

Boże Narodzenie

Ponieważ w Betlejem zawsze jest Boże Narodzenie,

w sercach chrześcijan każdy dzień jest Bożym Narodzeniem”.

/Św. Jan Paweł II/

W noc wigilijną o godz. 24.00 w naszym kościele rozpoczęła się uroczysta Msza Święta zwaną Pasterką. Pasterka obchodzona jest od tysiącleci. Nazwa pochodzi od pasterzy, którzy jako pierwsi przybyli do żłóbka, gdy Anioł ogłosił dobrą nowinę: Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 1011).Parafianie i goście, tak jak pasterze przybyli, do broniewskiej świątyni, by pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi. Pasterkę poprzedziła procesja, przy dźwiękach organów i śpiewu kolędy „Wśród nocnej ciszy” Kapłan, Liturgiczna Służba Ołtarza i Weronika Przybylska z figurką Jezusa weszli do kościoła i położyli „Dzieciątko” w żłóbku.

Uroczystej Pasterce przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Zbigniew Popławski. W swoich rozważaniach wyjaśnił, dlaczego Jezus narodził się w Betlejem i czym jest Jego narodzenie. Betlejem w tłumaczeniu to Miasto Chleba, tam narodził się Zbawiciel, żeby karmić swój lud. Nie chodzi tu o pokarm, jakim nakarmił lud na pustyni, tylko o pokarm duchowy, człowiek ma karmić się Bogiem. Miejscem jego narodzin jest uboga stajenka, miejsce, gdzie każdy może przyjść, bogaty i biedny. Boże Narodzenie ukazuje Pana Boga otwartego na człowieka, proponującego zbawienie, bo człowiek jest dla niego kimś ważnym, wyjątkowym. Podkreśla, jak ważny jest każdy, kto Mu zaufa i da się poprowadzić. Karmmy się Bogiem i nieśmy Go dalej przez nasze życie.

Proboszcz podziękował parafianom, którzy przygotowali naszą świątynię do Świąt Bożego Narodzenia (Elżbieta i Stanisław Błaszakowie,Grażyna Patyk, Barbara Przybylska oraz Alina i Marian Walentowicz), ale także osobom, które uczestniczyły w roratach. Na zakończenie złożył życzenia czytając wiersz ks. Jana Twardowskiego.

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Tagi: