Napisane w dniu 11 kwietnia 2020Brak komentarz | Aktualności

Życzenia Biskupa Włocławskiego

W trudnym czasie pandemii – kwiecień 2020 r.

Biskup Włocławski

ul. Gdańska 2/4

87-800 Włocławek

teł.: +48/518 014 500

fax: +48/ 54 231 28 31

L.dz. 387/2020

Wielkanocne życzenia Biskupa Włocławskiego

Drodzy Księża!

Kochani Diecezjanie Włocławscy!

Kiedy formułuję te słowa, nie wiemy jeszcze, Siostry i Bracia, jaka będzie sytuacja w czasie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Nikt z nas nawet nie wyobrażał sobie podobnej możliwości, by Wielkanoc obchodzić bez spotkania z Panem Jezusem w Eucharystii. Co powinni uświadomić sobie chrześcijanie w tak dramatycznych okolicznościach?

Na pewno fakt, że nie są panami własnego życia i śmierci; że ludzkie istnienie jest kruche,

a człowiek naprawdę nie jest bogiem! Ludzkie zamierzenia i plany nie niosą żadnej pewności,

że uda się je zrealizować!

Nie pomogą nam środki materialne, znaczenie, najrozmaitsze ideologie które nie służą człowiekowi, a raczej tym tylko, którzy je wymyślają i rozpowszechniają.

Gdzie zatem jest realna pomoc dla udręczonych i niepewnych serc ludzkich? Jak zawsze tylko u Niego: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Trzeba nam powrócić do Boga, odwrócić się od prądów kulturowych, które propagują walkę z Nim, które wyśmiewają i atakują naukę Chrystusa oraz porządek moralny, który On przyniósł ludziom. Nie my jesteśmy „bogami”, zamiast wiecznej młodości, używania, szczęścia na ziemi – doświadczamy niepewności, lęku i bezradności!

Moje życzenia dla Was, Siostry i Bracia, są takie: wzmocnijcie w sobie wiarę w Jezusa Chrystusa! W Nim znajdujcie pewność życia, które się nie skończy! W czasie doświadczeń nie pomoże Wam ideologia zbudowana na negacji Boga! Łączcie się ze Zmartwychwstałym Chrystusem! Mówcie Jemu o swojej miłości do Niego, pragnieniu spotkania z Nim we Mszy św., zaproście Go do swoich domów nie tylko na czas Świąt, ale także na każdy dzień życia! Tylko

On może napełnić nas nadzieją, altruizmem, gotowością ponoszenia ofiar, czym wykazywali się wielcy i święci w czasach zarazy! Dzisiaj też nie brak ludzi poświęcających życie dla nas: lekarze, sprawujący władzę, wolontariusze, wojsko, strażacy i inni. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei

i siły, a jej źródłem – zwycięstwo Chrystusa! On zwyciężył zło, pokonał śmierć i nadal zwycięża poprzez wielkanocne sakramenty: chrzest, Eucharystię, spowiedź! One nie są pustym rytuałem, ale żywą, zbawiającą nas Mocą Chrystusa! Tylko idźmy do Niego; zawróćmy z drogi, która od Niego oddala; nie poddawajmy się zwątpieniu: „Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!” (J16, 33). Przeżywania Świąt Wielkanocnych w takim duchu życzę Wam, Siostry i Bracia, oraz z głęboką wiarą wszystkich Was błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+Wiesław Mering

Biskup Włocławski

Życzenia należy odczytać w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 2020 r. podczas wszystkich Mszy św. oraz umieścić na stronach internetowych i Facebookowych parafii.

Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

Tagi: