Napisane w dniu 26 listopada 2017Brak komentarz | Aktualności

Wniebowstąpienie Pańskie

 

                               “Chrystus jest już wyniesiony ponad niebiosa; ale nie przestaje cierpieć tu, na ziemi, ilekroć w nas, Jego członkach, doznaje sprzeciwu i trudów”.

 
/św. Augustyn/

              Czterdzieści dni po Wielkanocy, 28 maja świętowaliśmy Wniebowstąpienie Pańskie. Jezus na Górze Oliwnej

w obecności Apostołów wszedł do chwały Ojca, aby przygotować nam miejsce.

„…. uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”/Dz 1/ 

         W tym uroczystym dniu zwieńczającym obecność Jezusa na ziemi Eucharystia o godz. 11.00 rozpoczęła się procesją wokół kościoła z figurką zmartwychwstałego Pana.

        Podczas ofiary Mszy św. do grona ministrantów został przyjęty Wojciech Maciejewski. Cieszymy się z jego zaszczytnej posługi Bogu przy ołtarzu. Życzymy wytrwałości w pełnieniu obowiązków.

Tagi: