Napisane w dniu 29 marca 2024Brak komentarz | Aktualności

WIELKI CZWARTEK 2024

W czasie Mszy św. porannej Chrystus jest ofiarą, a ja kapłanem. W ciągu dnia kiedy, idę do swoich obowiązków, ja jestem ofiarą a Chrystus Kapłanem”.

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne, jest on pamiątką Ostatniej Wieczerzy, podczas której zostały ustanowione dwa nierozerwalne sakramenty: Eucharystia i kapłaństwo.

Podczas Liturgii Wielkiego Czwartku odśpiewaliśmy pieśń “Chwała na wysokości Bogu”, której towarzyszyły wszystkie dzwony, ale zaraz po niej zostały wyciszone. Rozbrzmiały dopiero podczas liturgii Wigilii Paschalnej, na ten czas zastąpiły je drewniane kołatki.

W homilii Ks. Proboszcz swoje rozważania skupił na sakramentach ustanowionych w Wielki Czwartek. Zadał pytanie: Dlaczego powinniśmy uczestniczyć we Mszy świętej? I dlaczego powinniśmy odczuwać niepokój, gdy ja opuszczamy?

Otóż dlatego, że kocham, kocham Tego, z którym powinienem się spotkać.

Symbol umycia nóg uczniom przez Jezusa pokazuje nam otwarcie się na drugiego człowieka. W bliźnim mamy dostrzec kogoś nam bliskiego.

Podkreślił, że Kapłanem jest to nie tylko osoba duchowna. Kapłanem może być każdy kto uczestniczy w ofierze Mszy świętej, niesie bagaż dobrych uczynków, które stają się owocem Eucharystii.

Po komunii Najświętszy Sakrament został przeniesiony z tabernakulum do tzw. Ciemnicy symbolizującej uwięzienie Jezusa po Jego aresztowaniu w Ogrodzie Oliwnym. Tabernakulum pozostaje puste i otwarte.

W tym roku ciemnica została przygotowana w konfesjonale. Konfesjonał stał się symbolem naszego spotykania z Bogiem w sakramencie pokuty. To tam spotykamy Boga pełnego miłości i miłosierdzia dla każdego, kto szczerze wyznaje swoje grzechy.

W tym dniu pamiętaliśmy o naszym Duszpasterzu składając, życzenia i podziękowania za posługę w naszej parafii.

Tagi: