Napisane w dniu 19 kwietnia 2022Brak komentarz | Aktualności

Triduum paschalne

Wielki Czwartek

I mówił: Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to co ja chcę, ale to co Ty niech się stanie”

/Mk 14, 36/

Wielki Czwartek to początek Triduum Paschalnego. To przede wszystkim pamiątka wieczerzy jaka spożył Jezus z apostołami w wieczerniku i ustanowił dwa ściśle powiązane z sobą sakramenty: Kapłaństwa i Eucharystii.

W naszej wspólnocie Msza święta Wieczerzy Pańskiej sprawowana była o godz. 17.00, po zakończeniu Eucharystii Kapłan i liturgiczna służba ołtarza w procesji przenieśli pana Jezusa do ciemnicy, symbolizującej Jego uwięzienie i oczekiwanie na sąd Piłata.

W tym dniu pamiętaliśmy o naszym Duszpasterzu składając życzenia i podziękowania za posługę w naszej parafii.

Wielki Piątek

„Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy zawołali: Ukrzyżuj!, Ukrzyżuj!(…)

/J 19/

Wielki Piątek, to dzień zadumy nad męką i śmiercią Chrystusa. W naszej parafii o godz. 15.00 odprawiona została Droga Krzyżowa a następnie Koronka do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu na całym świecie nie ma sprawowanej ofiary mszy świętej. Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczęło się o godz. 17.00. Celebrans wraz z liturgiczną służba ołtarza weszli do świątyni, a Kapłan modląc się przez chwilę leżał przed ołtarzem. Po czym rozpoczęła się liturgia słowa, szczytowym punktem uroczystości była adoracja Krzyża Świętego – podziękowanie za nasze zbawienie. Tego dnia przyjęliśmy Komunię świętą, owoc – śmierci Jezusa. Następnie Ciało Pańskie zostało złożone do grobu i rozpoczęła się adoracja trwająca do godz. 22.00 Przy grobie naszego Pana wartę pełnili strażacy ze Szostki.

Wielka Sobota

Tradycyjnie w godz. 10.00-13.00 poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny

„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nauczanie, próżna jest nasza wiara… Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli”

/1Kor 15/

Prawda o zmartwychwstaniu daje sens naszemu życiu

Wigilia Paschalna rozpoczęła się o godz. 20.00 Eucharystię tego dnia możemy podzielić na trzy części: liturgie światła, słowa i chrztu.

Część pierwsza – poświęcenie ognia i zapalenie od niego świecy paschalnej sygnalizującej zmartwychwstanie Chrystusa

Część druga: na którą składały się czytania przeplatane modlitwą i psalmami. Rozważamy w nich cudowne dzieła Boże począwszy od stworzenia Świata, przejścia przez Morze Czerwone, wielką miłości Boga i zawarcie przymierza. Ostatnie czytanie z Nowego Testamentu zapewnia nas o udziale naszym w zmartwychwstaniu.

Trzecia część : odśpiewanie litanii do Wszystkich Świętych i odnowieniem przyrzeczeń z chrztu świętego

Uroczystość Wigilii Paschalnej zakończyła się Komunią świętą i błogosławieństwem. Wartę przy grobie pełnili strażacy z Broniewa. Adoracja trwała do godz.22.00

Tagi: