Napisane w dniu 26 listopada 2017Brak komentarz | Aktualności

Triduum Paschalne w Parafii Św. Wojciecha w Broniewie

 

          W Wielki Czwartek uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej nasza parafia rozpoczęła Triduum Paschalne. Wielkoczwartkowy wieczór, to pamiątka Ostatniej Wieczerzy jaką spożył Jezus z Apostołami i ustanowił dwa nierozerwalne sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Po homilii wygłoszonej przez ks. Piotra Patyka, proboszcz Zbigniew Raj dokonał symbolicznego obmycia nóg dwunastu mężczyznom na pamiątkę wydarzeń z Wieczernika. Ostatnim punktem było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy symbolizującej modlitwę Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.

 

          Wielki Piątek to dzień męczeńskiej śmierci Pana Jezusa. W godzinę śmierci Naszego Pana o godz. 15.00 rozpoczęliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej,

a następnie odprawiona została Nowenna i Koronka przed świętem Miłosierdzia Bożego, która będzie odmawiana przez 9 kolejnych dni. O godzinie 17.00 rozpoczęło się nabożeństwo Wielkopiątkowe, któremu przewodniczył ks. Piotr Patyk pochodzący z naszej wspólnoty. Wierni wysłuchali opisu Męki Pańskiej

wg św. Jana, uczestniczyli w adoracji Krzyża, Komunii świętej i przeniesieniu Pana Jezusa do grobu. Po Liturgii zostały odśpiewane trzy części Gorzkich Żali.

       Wielka Sobota to tradycyjne świecenie pokarmów na stół wielkanocny.

       Wigilia Paschalna rozpoczęła się o godz. 18.00. Liturgią Światła. Przed kościołem proboszcz parafii Zbigniew Raj poświecił ogień, od którego został zapalony Paschał. Po wniesieniu do świątyni i trzykrotnym śpiewie kapłana, „Światło Chrystusa”i odpowiedzi wiernych „Bogu niech będą dzięki”, wierni odpalali od Paschału swoje gromnice. Dalsza część Liturgii Paschalnej to Liturgia Słowa, czytania przeplatane psalmami i modlitwami. Zabrzmiało uroczyste „Chwała na wysokości Bogu” przy akompaniamencie organów i bicia dzwonów. Następnie miała miejsce Liturgia Chrzcielna odnowienie przyrzeczeń chrztu poprzedzone Litanią do Wszystkich Świętych oraz Liturgia Eucharystyczna.

Od czwartku trwała adoracja Najświętszego Sakramentu uczestniczyli w niej kapłani, ministranci i wierni, a przy grobie pana Jezusa wartę pełnili druhowie OSP z Broniewa i Szostki.

 

Rezurekcja

Tagi: