Napisane w dniu 14 kwietnia 2018Brak komentarz | Aktualności

Święto Bożego Miłosierdzia

“O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do siebie.

Szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary”

/s. Faustyna, Dz 62/

Uroczystość Bożego Miłosierdzia obchodzimy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Kult tego święta związany jest z objawieniami Jezusa siostrze zakonnej Faustynie Kowalskiej. W 1935 roku Jezus tak powiedział do służebnicy Bożej „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia /Dz. 299/.Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łask /Dz. 699/

Głosicielkę Bożego Miłosierdzia w 1993 roku beatyfikował Jan Paweł II a 30 kwietnia 2000r . dokonał jej kanonizacji. 17 sierpnia 2002r. zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu„Jestem miłością i miłosierdziem samym” – mówił o sobie Jezus, prosząc siostrę Faustynę, żeby ogłosiła to orędzie całemu światu. Pan Jezus wskazał s. Faustynie pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata: koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu, ufam Tobie”, modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia (godz. 15.00), obchodzenie święta Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem. /http://www.niedziela.pl/artykul/34788/

W naszej parafii do tego święta przygotowywaliśmy się od Wielkiego Piątku uczestnicząc w nowennach do Bożego Miłosierdzia. W czasie niedzielnej Eucharystii, Proboszcz dokonał poświecenia obrazów przyniesionych przez wiernych „Jezu ufam Tobie”. W godzinie śmierci naszego Pana przed Najświętszym Sakramentem uczestniczyliśmy w zakończeniu nowenny i odmówiliśmy Koronkę i Litanię do Bożego Miłosierdzia, tym samym zakończyliśmy oktawę Wielkiej Nocy.

Tagi: