Napisane w dniu 10 stycznia 2018Brak komentarz | Aktualności

Święta i wspomnienia w okresie Bożego Narodzenia

     “Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa,

czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…”
/Jan Paweł II/

 

        Okres Bożego Narodzenia obejmuje czas począwszy od wieczoru wigilijnego do Niedzieli Chrztu Pańskiego. W tradycji ludowej wystrój świąteczny i śpiewanie kolęd pozostaję do 2 lutego – Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej).

      Oktawa Bożego Narodzenia trwająca do 1 stycznia obejmuje takie uroczystości: św. Szczepana pierwszego męczennika, diakona pełnego łaski i mocy, głosiciela Dobrej Nowiny. Umierając przebaczył swoim oprawcom: Panie, nie poczytuj im tego grzechu… w Dziejach Apostolskich czytamy „mąż pełen wiary i ducha świętego”.

Św. Jana Ewangelisty: apostoła miłości, „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest Miłością: kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” /J 4.16/; wiernego sługę Jezusa, który wytrwał przy krzyżu do końca. To On otrzymał polecenie opieki nad Matką Jezusa. To Jan był pierwszy przy pustym grobie swego Pana.

Kolejne wspomnienie to św. Młodzianków, chłopców betlejemskich, zamordowanych z rozkazu Heroda – zazdrosnego, tyrana, rządnego władzy.

W niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy Święto Świętej Rodziny, w której przyszedł na świat Jezus Chrystus. Jest to także święto każdej rodziny chrześcijańskiej. W naszej wspólnocie parafialnej po uroczystej Eucharystii zostaliśmy pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem. Módlmy się za nasze rodziny, czerpmy wzór z rodziny z Nazaretu, zawierzajmy swe troski i radości w pełni Bogu. Zwróćmy uwagę na rodziny żyjące obok nas, które borykają się problemami. Okażmy życzliwość, dobre słowo, a przede wszystkim modlitwę.

Oktawę kończy uroczystość Bożej Rodzicielki- Matki Boga, ale też naszej Matki. Sam Jezus umierając na krzyżu powierzył nas Jej opiece.

         Okres Bożego Narodzenia obejmuję również, Objawienie Pańskie uroczystość popularnie zwane pokłonem Trzech Króli. To święto obchodzone jest na pamiątkę Mędrców- pogan, którzy przybyli ze wschodu, aby pokłonić się nowemu Królowi Jezusowi Chrystusowi. Składając dary Jezusowi, to oni otrzymali największy dar, dar wiary zostali otwarci na światło Boże, ujrzeli Zbawienie. Ewangelista Mateusz tak opisał odwiedziny w stajence betlejemskiej. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. (Mt 2,1-11) Jan Paweł II mówił „Trzeba pozwolić trzem Mędrcom iść do Betlejem. Z nimi razem idzie każdy człowiek, który za definicję swego człowieczeństwa uznaje prawdę wyrażoną w zdaniu: „altiora te quaeras!”- (szukaj rzeczy od ciebie wyższych)”.

       W tym dniu została poświęcona woda, kreda kadzidło. Pamiętajmy, aby kredą oznaczyć drzwi naszych domów: C+M+B oznacza “Christus Mansionem Benedicat”, czyli “niech Chrystus błogosławi ten dom” lub K+M+B imiona króli- Kacpera, Melchiora i Baltazara. Czyniąc to wyrażamy naszą wiarę, pragnienie dobra i błogosławieństwa Bożego.

       Chrztem Jezusa w rzece Jordan zakończył się okres Bożego Narodzenia.

Tagi: