Napisane w dniu 13 listopada 2018Brak komentarz | Aktualności

Śpieszmy się kochać ludzi , tak szybko odchodzą

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”

/Mt 5,3/

     1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych wszystkich znanych i nieznanych, którzy osiągnęli Niebo. W tym uroczystym dniu msze św. sprawowane były o godz. 9.00 w kościele i 11.00 na cmentarzu parafialnym. Podczas homilii nasz duszpasterz szczególną uwagę zwrócił na dar jakim jest powołanie do świętości, niezależnie kim jesteśmy jaki zawód wykonujemy, co mamy co posiadamy. Każdy z nas popełnia błędy nikt nie rodzi się święty, ale zmaganie się z problemami, ułomnościami i ciągła walka o doskonałość (sakrament pokuty) prowadzi do świętości. Świętość to zadanie dla każdego z nas, mamy kroczyć ku niej, mamy się nią zachwycać . Po Eucharystii Kapłan wraz z liturgiczną służbą ołtarza wyruszali w procesji po cmentarzu, modląc się wraz wiernymi za dusze zmarłych, a Kapłan dokonał poświęcenie grobów zmarłych.

„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

/Jan Paweł II/

     2 listopada dzień zaduszny- święto zmarłych oczekujących na chwałę nieba. Oni są już bezpieczni, czekają w „przedsionku”, który zaprowadzi ich do Boga, ale potrzebują jeszcze oczyszczenia. Dlatego aby skrócić ich oczekiwanie winniśmy się za nich modlić. Pamiętajmy,że w czasie Oktawy możemy ofiarować im najpiękniejszy dar – odpust zupełny- spotkanie z Bogiem twarzą w twarz.. Codziennie możemy wprowadzić jedną duszę do Chwały Nieba, nawiedzając cmentarz, pomodlić się w intencjach Ojca św. , być w stanie łaski uświęcającej- przyjąć Komunię św. Pomóżmy, a może kiedyś i my będziemy pragnąć modlitwy od innych? Wyobraźmy sobie jak musi być wielka radość duszy, która dzięki naszej modlitwie spotka się z Bogiem.
Niech ta listopadowa zaduma nad przemijaniem zachęci nas do modlitwy za dusze naszych bliskich
i tych, którzy w czyśćcu oczekują spotkania z Panem.

Tagi: