Napisane w dniu 11 listopada 2019Brak komentarz | Aktualności

Sakrament Bierzmowania w parafii Broniewo

“Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
/KKK 1316/

10 listopada podczas Mszy św. o godz. 11.00 Jego Ekscelencja bp Stanisław Gębicki udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii Broniewo.
Po uroczystym wprowadzeniu biskupa do świątyni w asyście kapłanów: dziekana ks. Ireneusza Mrowickiego, proboszcza Zbigniewa Poławskiego , ministrantów i druhów strażaków, zacnego Gościa powitali przedstawiciele rodziców prosząc o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej ich dzieciom. Następnie ks. biskup poświecił pamiątkowe krzyże, które młodzież otrzymała przy sakramencie bierzmowania. Na pytanie biskupa „Droga młodzieży powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie w tym sakramencie”?
wszyscy jednogłośnie odpowiedzieli: „Pragniemy aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.”

W czasie Liturgii Słowa młodzież odczytywała czytania liturgiczne i śpiewała psalm responsoryjny. Po Ewangelii proboszcz ks. Zbigniew Popławski poprosił biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania zapewniając o przygotowaniu młodzieży do Jego przyjęcia.

W homilii biskup w nawiązał do Ewangelii, poruszając zagadnienie wiary i zmartwychwstania. Saduceusze uważający się „wierzący w Boga”, nie wierzą w zmartwychwstanie, taka często bywa wśród nas tzw. „wierzących”. Prawda o życiu wiecznym powinna być celem, drogą i sensem naszego życia. Aby zostać zbawionym nie jest ważne kim jesteśmy, jaki zawód wykonujemy, czy jakie mamy zasoby materialne. Do zbawienia potrzebna jest prawdziwa wiara a przy tym pełna dobrych uczynków, wiara bez uczynków staje się martwa. Winniśmy dawać świadectwo swej wiary i trwania w niej, a po zmartwychwstaniu będziemy cieszyć się pełnią życia w Bogu.

Po homilii ks biskup udzielił sakramentu bierzmowania namaszczając czoło olejem Krzyżma Świętego i wypowiadał słowa: „Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego” młodzież odpowiadała : Amem
Po komunii św. przedstawiciele młodzieży podziękowali biskupowi za udzielenie sakramentu Ducha Świętego i Proboszczowi za przygotowanie do tego sakramentu.

Tagi: