Napisane w dniu 12 grudnia 2021Brak komentarz | Aktualności

Rekolekcje Adwentowe i odpust ku czci Św. Barbary

“Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki” (Mk 1, 3)

W dniach od 3 do 5 grudnia 2021 roku w naszej parafii trwały rekolekcje adwentowe, które zakończyły się odpustem ku czci św. Barbary.

Sobota była dniem pojednania, spotkania z miłosiernym Zbawicielem w sakramencie pokuty

Adwent to czas przemiany naszych serc…to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. To okazja do duchowego przebudzenia, która powinna stać się radością aby Jezus wszedł w nasze życie. W duchowym przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia pomagał nam głosząc nauki ks. dr Karol Łazik.

Rekolekcjonista wyjaśnił znaczenie Adwentu, jak powinno się go przeżyć. W jednej ze swych katechez przedstawił pięć kluczy, które otwierają nam drogę do Pana Boga.

Tęsknota, to pierwszy klucz, należałoby zastanowić się czy przypadkiem nie zagłuszyliśmy sprawami codziennymi tęsknoty za Jezusem? To, tęsknota poprowadzi nas do szukania Boga do spotkania z nim a najważniejszym spotkaniem z Bogiem jest, Eucharystia.

Drugi klucz, to obietnica. Pismo święte jest obietnicą Boga dla człowieka. Tam odnajdziemy spełnienie naszych pragnień, przyjście Królestwa Bożego, uzdrowienie naszych słabości i zbawienie. Jeśli Bóg pozwala nam tęsknić to dlatego aby wypełnić obietnicę.

Spostrzegawczość, klucz trzeci, to dostrzeganie Boga i rozpoznanie Jego Słowa w naszym życiu. Zło widzimy z łatwością a tak trudno dostrzec nam dobro.

Troskliwość, klucz czwarty to, zobaczyć drugiego człowieka obok siebie, dostrzec w nim brata, siostrę. Może potrzebuje mojej pomocy? A może jest to ktoś bliski do którego zwyczajnie nie mamy czasu?

Ostatnim kluczem jest wdzięczność, to on otwiera w nas radość na ludzi, bez niej człowiek nie będzie szczęśliwy, stanie się egoistą. Na pewno mamy za co i kogo dziękować.

Aby się coś zmieniło, dokonało musimy otworzyć coś w sobie, otworzyć nasze serca, otworzyć się na Boga i drugiego człowieka.

Dziękujemy ks. dr. Karolowi Łazikowi za nauki rekolekcyjne, homilię odpustową ku czci św. Barbary, przygotowujące nas do przyjścia naszego Zbawiciela.

Tagi: