Napisane w dniu 10 grudnia 2018Brak komentarz | Aktualności

Rekolekcje adwentowe 2018

                        „Złóż Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości, pochodzącej od Boga…

Z radością bowiem Bóg poprowadzi Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem”    /Ba 5, 1–2. 9/

        Adwent to czas oczekiwania na przyjście Pana. To także czas rekolekcji, które mają nas przygotować, do godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. W naszej wspólnocie parafialnej, ten święty czas skupienia, rozpoczęliśmy 7 grudnia, a zakończyliśmy 9 grudnia odpustem ku czci św. Barbary. Sobota była dniem pojednania w Sakramencie Pokuty. Nauki rekolekcyjne prowadził ks. Michał Laskowski z Osięcin. Myślą przewodnią kazań rekolekcyjnych była rodzina. Rodzina to wspólnota życia, wiary, miłości, przebaczenia. Przebaczenie to ważny element w każdej rodzinie, to oznaka miłości, zrozumienia błędu i jego naprawa. Stosownie do tematu rodziny, Rekolekcjonista przytaczał listy dzieci do rodziców. Co dzieje się w rodzinach, gdzie dominuje egoizm, pycha, krytyka, wrogość, przemoc, żądza władzy i pieniądza? Takie rodziny fundują niepewność, lęk, zaburzenia w zachowaniu, bunt, agresję, zagrożenie. Rodzina, która zawierzy Bogu poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za siebie wzajemnie, staje się silnym źródłem miłości, szczęścia i pokoju. Tak jak uczyniła to Rodzina z Nazaretu.
Dziękujemy Ks. Michałowi Laskowskiemu za prowadzenie nas drogami adwentowego czuwania. Dziękujemy, że uwrażliwiał nas na rolę i zadanie rodziny we współczesnym świecie.

Tagi: