Napisane w dniu 1 maja 2021Brak komentarz | Ogłoszenia parafialne, Strona główna

Intencje mszalne i ogłoszenia parafialne 03.05-09.05.2021

MSZE ŚWIĘTE 3 – 9.V.2021r.

Poniedziałek
3.V.2021 r. NMP KRÓLOWEJ POLSKI


g. 9.00

g. 11.00


+Józef Patyk (8 r.śm.) – int. żony i dzieci

-W intencji Ojczyzny i Parafian
Wtorek
4.V.2021 r.


g. 17.00


+Józef Gadzinowski – int. syna Witolda z rodziną
Środa
5.V.2021 r.


g. 17.00


NOWENNA DO NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY -O zgodę i jedność w Ojczyźnie, parafii i rodzinach; -O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Ofiarodawców i Darczyńców naszej parafii; -O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Aleksandra i Lenki – int. rodziców i dziadków; -O Boże błogosław. dla Druhów Strażaków;

Zmarli: +W intencji dusz w czyśćcu cierpiących; +Dominik Rzeczkowski – int. rodziców i rodzeństwa z rodzinami; +Jan Matuszewski – int. Grażyny Patyk z synami;+Aleksander Dembowski – int. rodz. Malinowskich ze Szostki; +Ks. Michał Sadowski;
Czwartek
6.V.2020 r.


g. 17.00


+Zofia Jabłońska – int. Joanny i Leszka Polanowskich
Piątek
7.V.2021 r.


g.17.00


+Stanisława Migdalska (im.)
Sobota
8.V.2021 r.


g. 17.00


+Kazimierz Kępski (r.śm.) – int. żony z rodziną
6. NIEDZIELA WIELKANOCY

9.V.2021 r.


g. 9.00

g. 11.00


+Stanisław i Anna Przybylscy – int. dzieci z rodz.

+Zmarli z rodziny Górniewiczów – int. rodziny

5 NIEDZIELA WIELKANOCY

2 maja 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wczoraj rozpoczął się miesiąc maj, z którym związane są nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. W wielu parafiach wierni gromadzą się przy figurach i krzyżach przydrożnych, aby w ten sposób uczcić Matkę Bożą. Bardzo proszę o odnowienie naszych przydrożnych krzyży i kapliczek. Nabożeństwa majowe w kościele po mszy św. o godz. 1700.

2W liturgii w tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – uroczystość NMP Królowej Polski; we wtorek – św. Floriana, patrona strażaków.

Jutro z racji 3 Maja msze św. wg układu niedzielnego. Za druhów strażaków modlimy się w środę na Nowennie.

3. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Chorych, którzy zostaną do tego czasu zgłoszeni odwiedzę od godz. 900. O godz. 1600 wystawienie Najświętszego Sakramenty oraz okazja do spowiedzi. Wyjątkowo nabożeństwo majowe przed mszą.

Pięć przykazań kościelnych

I. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

II. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.

III. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.

IV. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

V. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

4. Dziękuję za Panom Zdzisławowi Sobierajowi, Andrzejowi Dolacie, Marianowi Walentowiczowi… za wykonanie prac, dzięki którym powstał parking.

Dziękuję Panu Błażejowi Patykowi za ofiarę na kościół. Bóg zapłać.

5. Dziękuję Pani Grażynie Patyk, Państwu Alinie i Marianowi Walentowiczom oraz Panu Błażejowi Patykowi za przygotowanie naszej świątyni do dzisiejszej niedzielnej uroczystości. Bóg zapłać.

6Parafianom oraz Gościom życzę dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

Szczęść Boże!

Włocławek, 30 kwietnia 2021 r.

Biskup Włocławski

ul. Gdańska 2/487-800 Włocławek

tel.: +48/ 518 014 500

fax: +48/ 54 231 28 31 L.dz. 841/2021

Słowo Administratora Apostolskiego Diecezji Włocławskiej do wiernych

Czcigodni Księża

Drodzy Diecezjanie Włocławscy!

We wtorek 27 kwietnia, doszła do nas wiadomość, że papież Franciszek mianował 77 biskupa Diecezji Włocławskiej. I właśnie dlatego kieruję do Was, Bracia i Siostry, moje słowo.

Przychodzi do nas Ksiądz Biskup dr Krzysztof Wętkowski, który był dotąd pomocniczym biskupem w Gnieźnie. Urodzony w 1963 roku, jest człowiekiem doskonale wykształconym, wytrawnym znawcą prawa kanonicznego, doświadczonym przez pełnienie różnych funkcji w macierzystej diecezji: kapelan biskupa, kanclerz przez 17 lat, profesor seminarium, rzecznik prasowy, kanonik Kapituły Prymasowskiej, wikariusz generalny. Teraz swoje siły i zdolności wprzęgnie w pracę na Bożą chwałę i pożytek Ludu Bożego Diecezji Włocławskiej.

Kościół Włocławski wita z szacunkiem i radością nowego Pasterza! Dobrze wiemy, że tylko w zgodnej współpracy duchowieństwa i Ludu Bożego z Pasterzem możliwe jest skuteczne głoszenie Ewangelii i dawanie jej w życiu świadectwa. Tego spodziewa się Chrystus i oczekują ludzie.

Dziękujemy Ojcu Świętemu za posłanego do nas nowego Biskupa. Dla Kościoła Włocławskiego ten rok jest szczególny – wszak Syn tego Kościoła, Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński doczeka się wyniesienia na ołtarze! Osoba Księdza Prymasa Wyszyńskiego, który był arcybiskupem Warszawy i Gniezna, z Włocławkiem jest tak bardzo złączona! Męczennik Dachau – bł. ks. bp. Michał Kozal też przyszedł do Włocławka z Gniezna.

Módlmy się chętnie i często, by opieka tych Świętych i Błogosławionych towarzyszyła Księdzu Biskupowi Krzysztofowi i była źródłem siły w tak bardzo trudnej posłudze i niełatwych czasach! Już dziś zapraszam na ingres nowego biskupa do katedry włocławskiej, który odbędzie się w sobotę 19 czerwca o godz. 1100.

Księże Biskupie Krzysztofie – witamy Cię z zaufaniem, czcią i radością, wzywając także opieki Matki Bożej w Jej miesiącu i św. Wojciecha, patrona metropolitalnego Gniezna!

+Wiesław Mering

ADMINISTRATOR APOSTOLSKI

Tagi: