Napisane w dniu 26 sierpnia 2019Brak komentarz | Aktualności

Dożynki parafialne 2019

„Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.”

                                                                                                                                                       /św. Jan Paweł II/

      W niedzielę 25 sierpnia 2019r świętowaliśmy dożynki parafialne, jeden z najpiękniejszych dni każdego rolnika. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w naszym kościele o godz. 11.00 W uroczystej procesji do świątyni weszli: kapłan, liturgiczna służba ołtarza, druhowie strażacy z pocztami sztandarowymi i przedstawiciele mieszkańców Szostki z wieńcem dożynkowym. Przed rozpoczęciem Eucharystii, wszystkich wiernych powitał i przedstawił trud pracy na roli, gospodarz tegorocznych dożynek Zdzisław Sobieraj, sołtys z Broniewa. Następnie rozpoczęła się Msza święta dziękczynna za tegoroczne zbiory i w intencji parafian. Tego dnia dziękowaliśmy też za sakrament chrztu i przyjęcia do grona dzieci Bożych, Mateusza. Homilię do wiernych wygłosił proboszcz ks. Zbigniew Popławski, główne rozważania skierował na Eucharystię, czym jest i czym powinna być dla każdego z nas. Jak ważne jest pełne uczestnictwo w Eucharystii, która powinna być podziękowaniem Bogu za odkupienie z niewoli grzechu, które dopełniło się już w Wieczerniku. Nawiązał również do pracy na roli i trudzie z jakim wykonywali tę pracę nasi przodkowie.
Po wyznaniu wiary i modlitwie powszechnej nastąpił obrzęd procesji z darami, w której udział wzięli przedstawiciele sołectw: Broniewa, Szostki, Broniewka – Płowek i ministranci.
Po zakończonej Eucharystii podzieliliśmy się chlebem a następnie udaliśmy się do ogrodu plebanijnego, w którym na wiernych czekał poczęstunek. Gospodarze tegorocznych dożynek mieszkańcy Broniewa serdeczne przyjęli zebranych przepyszną grochówką, słodkościami, napojami.

Tagi: