Napisane w dniu 30 sierpnia 2020Brak komentarz | Aktualności

“Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba…. Tęskno mi, Panie…” /Cyprian Kamil Norwid/

30 sierpnia 2020r. na Mszy św. o godz. 11.00 dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony. Kapłani, liturgiczna służba ołtarza oraz przedstawiciele mieszkańców Szostki wraz z wieńcem dożynkowym i płodami rolnymi z tegorocznych zbiorów w procesji weszli do świątyni.

Przed rozpoczęciem Eucharystii pan Piotr Moraczewski przybliżył nam symbolikę ochodów tej uroczystosci. „Dożynki to najpiękniejszy obrzęd rolniczy, który od wieków zakorzenił się w naszej kulturze….To radosny dzień ukoronowania pracy rolnika. Wieniec dożynkowy i bochen chleba to sens ludzkiej pracy i wdzięczność wobec Boga”.

Następnie rozpoczęła się koncelebrowana Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Piotr Małecki. Ks. Piotr w swoim kazaniu podkreślił, że ludzki wysiłek sam nie wystarczy, potrzebujemy Bożego błogosławieństwa, opieki i wsparcia. Dlatego tak konieczna jest modlitwa i poddanie się woli Zbawiciela. Przypomniał piękną tradycję naszych ojców, którzy świecili ziarno, by w tym akcie błogosławieństwa zawierzyć siebie i plon Panu Bogu. Nawiązał też dodzisiejszej Ewangelii, która uczy nas, że w życiu potrzebny jest wysiłek, ofiara, poświęcenie. Stwórca powołał nas do służby, odpowiedzialności, aby najsumienniej wykonywać codzienne zadania. Praca, nauka są koniecznością one wydają owoce, kształtują, rozwijają, doskonalą umiejętności, ale trzeba się nimi dzielić z drugim człowiekiem. Kapłan wskazał byśmy starali się zaufać Panu i mieli świadomość, że to czym się cieszymy mamy dzięki Jego opatrzności. Wdzięczność wobec Boga mamy wyrażać nie tylko dziś podczas dożynek, ale na każdej Eucharystii i w codziennych modlitwach.

Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował ks. Piotrowi za głoszone Słowo Boże i pomoc duszpasterską. Mieszkańcom Szostki za wieniec dożynkowy i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do naszej parafialnej uroczystości.

Tagi: