Napisane w dniu 8 stycznia 2018Brak komentarz | Aktualności

„A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”

“Poznaj swoją godność, chrześcijaninie. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj”

/św. Leon Wielki/

      Już po raz kolejny Bóg pozwolił nam przeżyć radosne wydarzenie przyjścia na świat naszego Zbawiciela. Tak jak pasterze ponad dwa tysiąc lat temu Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”, /św. Łukasz Ewangelista/ ,my parafianie i goście śpieszyliśmy do naszej broniewskiej świątyni, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi, obecnemu w tajemnicy Eucharystii. W ubóstwie i chłodzie przyszedł na świat – Syn Boga, aby dokonać zbawienia.

Rodzi się Bóg- Człowiek w ubogiej stajence napełnionej Boskością – „pełnej niebieskiej chwały” jak mówią słowa kolędy „Mizerna, cicha”,w której dalej śpiewamy „Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiony, Mądrość Mądrości, Światłość Światłości, Bóg-Człowiek tu wcielony”…… piekło zawarte, niebo otwarte, Słowo Ciałem się stało” .To niezwykłe Dziecko kwilące w zimnej szopce przybywa, aby połączyć ludzi z Bogiem.

          W atmosferze wspólnoty tę świętą noc rozpoczęła Mszą św. tzw Pasterka, którą sprawował i homilię wygłosił nasz Duszpasterz ks. Zbigniew Raj. Eucharystię poprzedziła procesja. Kapłan, któremu towarzyszyła Weronika Przybylska z figurką pana Jezusa i Liturgiczna Służba Ołtarza wnieśli „Dzieciątko” do kościoła i położyli w żłóbku. Po uroczystej Liturgii Proboszcz złożył wszystkim parafianom i gościom serdeczne życzenia z okazji Narodzin Pana.

 

 

 

 

Tagi: