Napisane w dniu 3 kwietnia 2018Brak komentarz | Aktualności

Męka i śmierć Pana Jezusa – Wielki Piątek

      Wielki Piątek to dzień upamiętniający sąd nad Jezusem, drogę krzyżową i męczeńską śmierć za każdego z nas. W godzinę śmierci Chrystusa o godz. 15.00 rozpoczęła się Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego tak jak polecił Jezus siostrze Faustynie w 1937r. „Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie”…. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego”. Po nowennie i Koronce do Bożego Miłosierdzia sprawowana była Droga Krzyżowa.
O godz. 17.00 rozpoczęły się uroczystości Wielkopiątkowe, tego dnia nie sprawuję się Eucharystii. Kapłan w procesji z ministrantami wszedł do świątyni i po dojściu do ołtarza padł na twarz i leżąc krzyżem, ta postawa liturgiczna wskazywała uniżenie się człowieka  i oddanie czci Bogu. Po chwili rozpoczęła się liturgia słowa, podczas której odczytany został opis męki i śmierci Jezusa. Druga częścią liturgii była adoracja krzyża. Po odsłonięciu wizerunku Jezusa na drzewie krzyża wierni podchodzili i pocałunkiem wyrażali wdzięczność naszemu Zbawicielowi. Po adoracji krzyża wierni przyjęli Komunię św. , po której Najświętszy Sakrament został złożony w przygotowanym grobie Pańskim. Przy grobie zaczęli pełnić wartę Strażacy z Broniewa.

     Po zakończonej liturgii odśpiewano trzy części Gorzkich Żali a wierni do godz. 22.00 starali się trwać w adoracji przy grobie Pana.

Tagi: